การเดินทางของ กัปตันเจมส์ คุก

กัปตันเจมส์ คุก แล่นเรือจากอังกฤษในเดือนสิงหาคม ปี 1768 ในการเดินทางไกลครั้งแรกจากทั้งหมด 3 ครั้งที่ทําให้เขามีชื่อเสียง

 

กัปตันเจมส์ และลูกเรือไปถึงออสเตรเลียในอีก 2 ปีให้หลัง เรือของพวกเขาคือ เอนเดฟเวอร์ (Endeavour) ใช้ลมเป็นพลังในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ ตาม การเดินทางจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย อย่าง น้อยก็อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงมนุษย์และชีวิตมนุษย์ (มี

กัปตันเจมส์ คุก
กัปตันเจมส์ คุก

เพียง 56 คนจาก ทั้งหมด 94 คนที่เดินทางมาจากอังกฤษพร้อมเรือลํานี้มีชีวิตรอดกลับไป) ในทางตรงกันข้าม การเดินทางของผมไปออสเตรเลียเมื่อปี 2010

เป็น ปาฏิหาริย์ของประสิทธิภาพ เพราะยานพาหนะของผมเป็นผลิตภัณฑ์แห่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดําเนินมาหลายทศวรรษ เครื่องบินสามารถ บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่าเรือเอนเดฟเวอร์ของกัปตันคุกเกือบ 5 เท่า ไม่จําเป็นต้องหยุดซ่อมระหว่างทาง ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและ บาดเจ็บ ใช้เวลาเดินทางจากนิวยอร์กถึงเมลเบิร์นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง และมันเป็นเพียงหนึ่งในการเดินทางระหว่างประเทศหลายร้อยเที่ยวที่ไป ถึงเมลเบิร์นในวันนั้น

เที่ยวบินของผมบริโภคพลังงานในปริมาณมหาศาล ความจริง แล้วสัดส่วนในส่วนของผมในการผลาญเชื้อเพลิงทั้งเที่ยวไปและกลับมาก กว่าปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ผู้อยู่อาศัยบนโลกใช้สําหรับจุดประสงค์ทุก ชนิดโดยเฉลี่ยต่อปี เสียอีก แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับการ บินสมัยใหม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเครื่องบินของพวกเราก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง

ปัญหาก็คือ เป็นเพราะความชาญฉลาดทางวิศวกรรมที่นํามาใช้สม่ําเสมอ 1 คํานวณบนพื้นฐานของตัวเลขจากงานเขียนเรื่อง “พลังงานที่ยั่งยืนโดยปราศจาก อากาศร้อน” ของเดวิด เจ. ซี. แมคเคย์ นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ

Captain James Cook sailed from England in August 1768 on the first three long-distance voyages that made him famous.

Captain James and the crew arrived in Australia two years later. Their ship, Endeavor, uses wind as a propulsion force. However, traveling requires a lot of natural resources, at least in the form of Of human fuel and human life (only 56 out of a total of 94 people traveling from England with this boat have survived). My trip to Australia in 2010

was a miracle of efficiency. Because my vehicle is a product of Technological innovations that have been implemented for decades Plane can Can carry more than 5 times more passengers and crew than the Cook Captain Endeavor. No need to stop for repairs on the way It does not cause deaths and injuries. It takes less than 24 hours from New York to Melbourne and it is just one of the hundreds of international trips that go. To Melbourne that day

My flight consumes a tremendous amount of energy. In fact, my share of fuel consumption goes both way and back. More than the total amount of energy that residents on Earth use for every purpose Average species per year, but the environmental problems

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น