ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน

ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน ปกติแล้วมักพูดกันว่าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่แย่
ที่สุด เพราะการเผาถ่านหินจะปล่อยทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ได-ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ปรอท สารหนู ตะกั่วแคดเมียม เขม่า และสารก่อมลพิษอื่นๆ ออกมามากกว่า และเป็นเพราะการสกัดและแปรรูปแหล่งถ่านหินป็นการทำลายล้างอย่างน่าขนลุกเทียบเท่ากับการทำเหมืองถ่านหินแบบ “ย้ายยอดเขา” (mountaintop-removal)

ซึ่งระบบนิเวศถูทำลายอย่างถาวร แต่วน้ำมันเลวร้ายยิ่งกว่า เพราะน้ำมันเป็นแหล่งชื้อเพลิงสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ของโลก เป็นเชื้อเพลิงจำเป็นสำหรับการเดินทางส่วนบุคคล และทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ฝังแน่นคือบทั้งหมดเควรายลงไปอีก รวมทั้งการบริโภคพลังงานในรูปแบบอื่นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงอันเกิดจากรถยนต์ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อเพลิงที่รถยนต์ แม้ว่ามันจะมีส่วนทำอย่างนั้นอยู่มากก็ตาม (เชื้อเพลิงที่รถยนช้โดยตรมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของการใช้เชื้อพลิงฟอสชิสทั้งหมดในสหรัฐ และปล่อยคาร์บอนในสัดส่วนเดียวกัน)

ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน

Why oil is worse than coal Usually it is said that coal is the worst fossil fuel
Because burning coal will release both carbon dioxide Sulfur dioxide Nitrogen oxide More carbon monoxide, mercury, arsenic, lead, cadmium, soot and other pollutants,

and because the extraction and processing of coal sources is an eerie destruction equivalent to “mountaintop-removal” coal mining / p>

which the ecosystem is permanently destroyed But oil is worse than Because oil is an important fuel source used in the transportation of the world Is the essential fuel for personal

travel And causing entanglement of environmental problems, all of them Including energy consumption in other forms.

The serious destruction of the environment caused by cars is not caused by fuel to the car. Even if it has a lot to do that (The fuel used by cars is approximately one-third of the total fuel consumption in the United States. And release carbon in the same proportion)

Why oil is worse than coal Usually it is said that coal is the worst fossil fuel
Because burning coal will release both carbon dioxide Sulfur dioxide Nitrogen oxide More carbon monoxide

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่



ผู้เกษียณอายุ

สโมสรเซียร์ร่หรือสมาคม ผู้เกษียณอายุ แท้จริงแล้วคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นดำรงชีวิตในลักษณะใช้ พื้นที่เล็กลง ใกล้ชิดกันมากขึ้น และขับรถน้อยลงในช่วงสำคัญของชีวิต อยู่แล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยมักอยู่กันอย่างแออัดมากกว่าชาวแมน-ยัดตันหรือย่งกง พวกเขาครอบครองพื้นที่เล็กจิในที่พักซึ่งมีผู้พักอาศัย หลากหลาย พวกเขาลดขยะด้วยการรับประทานอาหารที่จัดเตรียมคราว ละมากๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การทำกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ใช้วิธีเดินเท้า ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือคมนาคมพื้นฐาน และชื่นชอบการพักผ่อนหย่อนใจในปแบบที่ปล่อยคาร์บอนต่ำโดยธรรมชาติ (เช่น นอนตื่น สาย ใคร่ควญความคิดชิงปรัชญาที่ไร้จุดหมายแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีเซ็กซ์) และผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งค่อนข้างจะเป็นพวก “เขียว” (green) หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันลูกของผม 2 คนซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าทั้งคู่ ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีรถยนต์ส่วนตัวในอพารตมนต์ล็ๆ ในแมนฮัตตัน ไม่มีสักคนที่เลือกจะอยู่แบบคนเมืองเพียงเพราะวพ่อของพวกขาองเหตุผลเรื่องพลังงานและคาร์-บอน แต่ทั้งสองคนหลงใหลในความตื่นต้นและโอกาสดีๆ มากมายที่จากความหนาแน่นของมือง ซึ่งเป็นลักษณะรรมชาติของเมืองชนาใหญ่ที่วุ่นวายจอแจ พวกเขาใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับที่พักอาศัยมาผม แต่ค่ใช้จยอื่นๆ ส่วนใหญ่ของพวกเขาเล็กน้อยมาก ไม่มีค่าเนี้อประกันรถยนต์ ไม่มีค่ใช้จำยบำงรักษาสระว่ายน้ำ ไม่มีเครื่องกวาดริมะทางเข้าบ้าน และถ้พวกเขาอยากดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่นสนใจ พวกเขาก็ไม่ต้องรอเป็นเคือนและข้รไกล 20 ไมส์เพื่อไปดู หากคุณยังหนุ่ม
สาวและมีรายได้ต่ำ แลอศัยอยู่ในมืองที่ศึคักมีชีวิตชีวา คุณมีโอกาสสำคัญอย่างไม่จำกัดที่จะได้รับความบันเกิงฟรีหรือราคาถูก” หากคุณเป็นหนุ่มสาวที่มีรายได้น้อย และอศัยอยู่ชานเมือง คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการขับรถไปนั่นมานี่ หรือไม่ก็นั่งอยู่หน้าจอที่วีที่บ้าน
ชาวอมริกันที่เกษียณแล้วมักมีการดำรงชีวิตที่ส่งผลกระทบต่ำ

ผู้เกษียณอายุ

Sierra Club or association Retirees In truth, most Americans live their lives in a way that Smaller area Getting closer And driving less during important periods of life Anyway, university students tend to be more crowded than the Man-Gutton or Yong Kong people They occupy a small area in accommodation with many residents. They reduce waste by eating food that is prepared in bulk at an effective price.

Most of the daily activities use walking. Use bicycles as basic transportation tools. And enjoy recreation in ways that naturally low-carbon emissions (such as sleeping, waking up, ideas for useless philosophies but without damaging the environment and having sex) and those who have just graduated from university often Rather they are “green” or friendly to the environment as well. My two children, who are in their 20s, live without a private car in the apartment. Black magic in Manhattan, no one would have chosen to stay in the city only because

the father of one of the reason’s power and Carr – Bon. But both are passionate about early awakening and good opportunities Many from the density of the city Which is the national nature of the big city that is busy, chaotic They spend most of their income on their accommodation. But other expenses Most of them are very

slightly No insurance fee No swimming pool maintenance costs There is no sweeping machine at the entrance to the house. And if they want to watch a new movie that interests them They do not have to wait as a paddle and 20 mice to go see. If you are still young
 Young and low income And live in a lively,

lively city You have unlimited opportunities to get free or cheap benging. “If you are a young person with a low income And the city is on the outskirts You will spend most of your time driving there. Or sitting on the screen at V at home
 Retired Americans have a low-impact lifestyle.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่