ผู้เกษียณอายุ

สโมสรเซียร์ร่หรือสมาคม ผู้เกษียณอายุ แท้จริงแล้วคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นดำรงชีวิตในลักษณะใช้ พื้นที่เล็กลง ใกล้ชิดกันมากขึ้น และขับรถน้อยลงในช่วงสำคัญของชีวิต อยู่แล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยมักอยู่กันอย่างแออัดมากกว่าชาวแมน-ยัดตันหรือย่งกง พวกเขาครอบครองพื้นที่เล็กจิในที่พักซึ่งมีผู้พักอาศัย หลากหลาย พวกเขาลดขยะด้วยการรับประทานอาหารที่จัดเตรียมคราว ละมากๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การทำกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ใช้วิธีเดินเท้า ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือคมนาคมพื้นฐาน และชื่นชอบการพักผ่อนหย่อนใจในปแบบที่ปล่อยคาร์บอนต่ำโดยธรรมชาติ (เช่น นอนตื่น สาย ใคร่ควญความคิดชิงปรัชญาที่ไร้จุดหมายแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีเซ็กซ์) และผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งค่อนข้างจะเป็นพวก “เขียว” (green) หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันลูกของผม 2 คนซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าทั้งคู่ ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีรถยนต์ส่วนตัวในอพารตมนต์ล็ๆ ในแมนฮัตตัน ไม่มีสักคนที่เลือกจะอยู่แบบคนเมืองเพียงเพราะวพ่อของพวกขาองเหตุผลเรื่องพลังงานและคาร์-บอน แต่ทั้งสองคนหลงใหลในความตื่นต้นและโอกาสดีๆ มากมายที่จากความหนาแน่นของมือง ซึ่งเป็นลักษณะรรมชาติของเมืองชนาใหญ่ที่วุ่นวายจอแจ พวกเขาใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับที่พักอาศัยมาผม แต่ค่ใช้จยอื่นๆ ส่วนใหญ่ของพวกเขาเล็กน้อยมาก ไม่มีค่าเนี้อประกันรถยนต์ ไม่มีค่ใช้จำยบำงรักษาสระว่ายน้ำ ไม่มีเครื่องกวาดริมะทางเข้าบ้าน และถ้พวกเขาอยากดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่นสนใจ พวกเขาก็ไม่ต้องรอเป็นเคือนและข้รไกล 20 ไมส์เพื่อไปดู หากคุณยังหนุ่ม
สาวและมีรายได้ต่ำ แลอศัยอยู่ในมืองที่ศึคักมีชีวิตชีวา คุณมีโอกาสสำคัญอย่างไม่จำกัดที่จะได้รับความบันเกิงฟรีหรือราคาถูก” หากคุณเป็นหนุ่มสาวที่มีรายได้น้อย และอศัยอยู่ชานเมือง คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการขับรถไปนั่นมานี่ หรือไม่ก็นั่งอยู่หน้าจอที่วีที่บ้าน
ชาวอมริกันที่เกษียณแล้วมักมีการดำรงชีวิตที่ส่งผลกระทบต่ำ

ผู้เกษียณอายุ

Sierra Club or association Retirees In truth, most Americans live their lives in a way that Smaller area Getting closer And driving less during important periods of life Anyway, university students tend to be more crowded than the Man-Gutton or Yong Kong people They occupy a small area in accommodation with many residents. They reduce waste by eating food that is prepared in bulk at an effective price.

Most of the daily activities use walking. Use bicycles as basic transportation tools. And enjoy recreation in ways that naturally low-carbon emissions (such as sleeping, waking up, ideas for useless philosophies but without damaging the environment and having sex) and those who have just graduated from university often Rather they are “green” or friendly to the environment as well. My two children, who are in their 20s, live without a private car in the apartment. Black magic in Manhattan, no one would have chosen to stay in the city only because

the father of one of the reason’s power and Carr – Bon. But both are passionate about early awakening and good opportunities Many from the density of the city Which is the national nature of the big city that is busy, chaotic They spend most of their income on their accommodation. But other expenses Most of them are very

slightly No insurance fee No swimming pool maintenance costs There is no sweeping machine at the entrance to the house. And if they want to watch a new movie that interests them They do not have to wait as a paddle and 20 mice to go see. If you are still young
 Young and low income And live in a lively,

lively city You have unlimited opportunities to get free or cheap benging. “If you are a young person with a low income And the city is on the outskirts You will spend most of your time driving there. Or sitting on the screen at V at home
 Retired Americans have a low-impact lifestyle.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *