ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน

ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน ปกติแล้วมักพูดกันว่าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่แย่
ที่สุด เพราะการเผาถ่านหินจะปล่อยทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ได-ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ปรอท สารหนู ตะกั่วแคดเมียม เขม่า และสารก่อมลพิษอื่นๆ ออกมามากกว่า และเป็นเพราะการสกัดและแปรรูปแหล่งถ่านหินป็นการทำลายล้างอย่างน่าขนลุกเทียบเท่ากับการทำเหมืองถ่านหินแบบ “ย้ายยอดเขา” (mountaintop-removal)

ซึ่งระบบนิเวศถูทำลายอย่างถาวร แต่วน้ำมันเลวร้ายยิ่งกว่า เพราะน้ำมันเป็นแหล่งชื้อเพลิงสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ของโลก เป็นเชื้อเพลิงจำเป็นสำหรับการเดินทางส่วนบุคคล และทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ฝังแน่นคือบทั้งหมดเควรายลงไปอีก รวมทั้งการบริโภคพลังงานในรูปแบบอื่นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงอันเกิดจากรถยนต์ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อเพลิงที่รถยนต์ แม้ว่ามันจะมีส่วนทำอย่างนั้นอยู่มากก็ตาม (เชื้อเพลิงที่รถยนช้โดยตรมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของการใช้เชื้อพลิงฟอสชิสทั้งหมดในสหรัฐ และปล่อยคาร์บอนในสัดส่วนเดียวกัน)

ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน

Why oil is worse than coal Usually it is said that coal is the worst fossil fuel
Because burning coal will release both carbon dioxide Sulfur dioxide Nitrogen oxide More carbon monoxide, mercury, arsenic, lead, cadmium, soot and other pollutants,

and because the extraction and processing of coal sources is an eerie destruction equivalent to “mountaintop-removal” coal mining / p>

which the ecosystem is permanently destroyed But oil is worse than Because oil is an important fuel source used in the transportation of the world Is the essential fuel for personal

travel And causing entanglement of environmental problems, all of them Including energy consumption in other forms.

The serious destruction of the environment caused by cars is not caused by fuel to the car. Even if it has a lot to do that (The fuel used by cars is approximately one-third of the total fuel consumption in the United States. And release carbon in the same proportion)

Why oil is worse than coal Usually it is said that coal is the worst fossil fuel
Because burning coal will release both carbon dioxide Sulfur dioxide Nitrogen oxide More carbon monoxide

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่