การใช้ทิชชู่เปียก ไม่ดีต่อโลก

การใช้ทิชชู่เปียก ไม่ดีต่อโลก

การใช้ทิชชู่เปียก

ผ้าเช็ดทำความสะอาดดูเหมือนเป็นสิ่งของขนาดพกพาที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายหรือทำความสะอาดทั่วไปแทนการล้างด้วยน้ำและมีความเหนียวและยืดหยุ่น ไม่ฉีกขาดง่าย

คุณสมบัติของมันกลายเป็นการลงโทษที่น่ากลัวเมื่อมันเข้าไปในท่อระบายน้ำ เนื่องจากเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันนอกจากนี้เส้นใยพลาสติกที่มีอยู่จึงใช้เวลาในการย่อยถึง 100 ปี

เนื่องจากผ้าเช็ดทำความสะอาดทำจากโพลีเอสเตอร์ที่มีเส้นใยพลาสติก และผ่านกระบวนการทางเคมีจึงไม่สามารถย่อยสลายได้เร็วเหมือนทิชชู่หรือผ้าทั่วไปดังนั้น

เมื่อใช้แล้วทิ้งก็จะกลายเป็นขยะเหมือนขยะพลาสติก หากเราเปลี่ยนมาใช้ผ้าขนหนูก็จะช่วยลดขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังสามารถซักผ้าและนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประหยัดเงินและประหยัดทรัพยากรอีกด้วย

สิ่งที่เราควรทำ แม้ว่าจะมีตัวเลือกเช่นผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบล้างได้อย่างไรก็ตาม ผ้าเช็ดทำความสะอาดเหล่านี้ยังสามารถอุดตันโถส้วมได้ การใช้เท่าที่จำเป็นอาจช่วยลดขยะจากทิชชู่เปียกได้


The wipes look like a modern pocket-sized item. It can also be used for body cleansing or general cleaning instead of water washing and is tough and flexible. Not easy to tear.

Its properties turn into a dreadful punishment when it enters the sewers. These are the top reasons for clogging drains, and the plastic fibers it contains can take 100 years to digest.

Since the cleaning wipes are made from polyester with plastic fibers. And through a chemical process, it cannot be degraded as quickly as general tissues or cloths.

When used and thrown away, it becomes rubbish like plastic waste. If we change to use towels, it will reduce plastic waste another way, in addition, laundry can be reused and reused as well. Which can be considered as saving money and saving resources as well.

What should we do? There are options like washable wipes, though. These wipes can also clog your toilet bowl. Using sparingly may help reduce waste from wet wipes.

การใช้ทิชชู่เปียก ไม่ดีต่อโลก

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หยุดการปล่อยโคม

หยุดการปล่อยโคม

หยุดการปล่อยโคม
หยุดการปล่อยโคม

ความเชื่อเรื่อง “ปล่อยโคมลอย” คือการปล่อยให้กรรมชั่วหรือสิ่งไม่ดีลอยออกไปจากชีวิตของคุณ รวมทั้งการสักการะพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเชื่อว่าเป็นการกลับมาของเทวดาสู่สรวงสวรรค์

แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมาก เราทุกคนเริ่มเรียนรู้สิ่งที่ดี ผลของการกระทำของเราและเราทุกคนอาศัยอยู่บนโลก ต้องพึ่งพาอากาศพึ่งพาสิ่งแวดล้อม

เพื่อที่เราจะได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีรวมถึงมีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจและนี่คือเหตุผลที่เราทุกคนควรรวมแคมเปญ “หยุดปล่อยโคมลอย” อย่างจริงจัง
.
“ การปล่อยโคม” ซึ่งเป็นความเชื่อในการปล่อยให้พวกเราหลายคนทนทุกข์อยู่ในขณะนี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับ“ สิ่งแวดล้อม”“ สัตว์โลก” และ“ เพื่อนมนุษย์” ด้วยเช่นกัน

หยุดการปล่อยโคม
หยุดการปล่อยโคม

ยกตัวอย่างปัญหา “ สิ่งแวดล้อม” คือ“ การปล่อยโคมลอย” ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 สูงขึ้นในช่วงเวลาปกติ (อ้างอิงข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยใจกลางเมืองเชียงใหม่) “ สร้างขยะมากมายทั่วเมือง” อีกด้วย

The belief of “Let go of a sky lantern” is to let evil or bad karma drift out of your life. Including the worship of Phra Ketkaew Chulamanee in the heavens, Daowadungs ​​and believe that it is the return of the deity to the heavens.

But now the world has changed a lot. We all start to learn good things. The results of our actions and we all live on earth. Depend on air, depend on the environment.

So that we can grow in a good environment with fresh air to breathe, and this is why we should all include campaigns. “Stop releasing a floating lantern” seriously.
.
“Releasing a lantern”, which is the belief in letting many of us suffer now, is causing trouble for the “environment” “animal world”. And “human friend” as well.

For example, an “environmental” problem is “floating lanterns”, which results in air pollution. Especially during the Loi Krathong Festival where the dust content of PM 2.5 and PM 10 increases during normal times. (According to the air quality monitoring station, Yuparaj Wittayalai School in the heart of Chiang Mai) “Creating a lot of waste throughout the city”

หยุดการปล่อยโคม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง คือวัสดุใด ๆ ที่ถูกเผาหรือเปลี่ยนรูปเพื่อให้เกิดพลังงาน เชื้อเพลิงปล่อยพลังงานผ่านปฏิกิริยาเคมีเช่นการเผาไหม้ หรือปฏิกิริยานิวเคลียร์เช่นฟิชชันหรือฟิวชันของนิวเคลียส

คุณสมบัติหลักของเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์คือพลังงานที่บรรจุอยู่สามารถบรรจุและปล่อยออกมาได้ตามต้องการ และการปลดปล่อยจะถูกควบคุมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้ในการสร้างงานวิศวกรรมได้

สิ่งมีชีวิตที่ใช้คาร์บอน (ชีวิตที่ใช้คาร์บอน) ทุกชนิดตั้งแต่จุลินทรีย์ไปจนถึงสัตว์รวมถึงมนุษย์ การใช้เชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานเซลล์มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าเมแทบอลิซึมซึ่งดึงพลังงานจากอาหารหรือแสงแดด

.มาใช้ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต มนุษย์ใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการสร้างพลังงานนั้นมีวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าพลังงานในร่างกายมนุษย์การใช้พลังงานที่ปล่อยออกมาจากเชื้อเพลิงนั้นมีตั้งแต่การให้ความร้อนสำหรับการปรุงอาหารการสร้างพลังงานหรือแม้แต่การเพิ่มพลังของอาวุธ

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

Fuel is any material that is burned or deformed to generate energy. The fuel releases energy through chemical reactions such as combustion. Or nuclear reactions such as fission or nuclear fusion.

The main feature of useful fuels is that contained energy can be packaged and released as needed. And the release will be controlled in some way so that it can be used in building engineering work.

All living things that use carbon. (Carbon-based life) of all kinds, from microorganisms to animals including humans. Using fuel as a power source, cells are involved in a chemical process called metabolism that draws energy from food or sunlight.

. Get it in a way that can be used for a lifetime. Humans use a variety of techniques to convert one form of energy into another. Generating energy has a higher purpose than energy in the human body. The energy emitted by the fuel ranges from heating cooking food, generating energy, or even increasing the power of weapons.

A fuel is any material that is burned or modified to generate energy. The fuel releases energy through chemical reactions such as combustion. Or nuclear reactions such as fission or fusion of nuclei. The one The key property of a useful fuel is that the energy it contains can be packaged and released as needed. And the release is controlled in some way so that it can be used to create engineering works

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ถ่านหิน

ถ่านหิน เป็นหินชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมของฟอสซิลดึกดำบรรพ์เป็นเวลาหลายล้านปี จนกว่าตะกอนนั้นจะเปลี่ยนไปและส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอนพวกเขามีองค์ประกอบอื่น ๆ น้อยกว่าทั้งก๊าซและของเหลวและเป็นเชื้อเพลิงแร่ มีสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ มีทั้งแบบผิวมันและเนื้อแมตต์เบา ๆ ถ่านหินมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง ได้แก่ คาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและออกซิเจน ประกอบด้วยธาตุหรือสารอื่น ๆ เช่นกำมะถันจำนวนเล็กน้อย ถ่านหินที่มีคาร์บอนสูงและองค์ประกอบต่ำอื่น ๆ จะได้รับความร้อนเมื่อเผา ถือเป็นถ่านหินคุณภาพดี

การเกิดของถ่านหินแตกต่างกันไปตามปัจจัยของแหล่งกำเนิด ระยะเวลาและเงื่อนไขเป็นผลให้ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างกันและจัดเป็น RANK ตามความสมบูรณ์ทางธรณีวิทยาที่กลายเป็นถ่านหิน (Coalification Process) จำแนกตามลำดับชั้นได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

พีทเป็นขั้นตอนแรกในการก่อตัวของถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว แต่ซากพืชบางส่วนก็ยังสลายตัวไม่หมด ยังคงมองเห็นได้ตามลำต้นกิ่งก้านหรือใบมีสีน้ำตาลถึงดำมีคาร์บอนต่ำประมาณ 50-60%

มีมวลมีออกซิเจนและความชื้นสูง แต่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ลิกไนต์เป็นถ่านหินสีน้ำตาลด้าน มีซากพืชจำนวนน้อย คาร์บอน 60-75 เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนค่อนข้างสูงความชื้นสูง 30-70% เมื่อจุดไฟด้วยควันและเถ้าจำนวนมาก ชื้นมากเป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้บ่มใบยาสูบ

ถ่านหิน

ถ่านหิน

Coal is a type of rock formed by millions of years of accumulation of ancient fossils. Until the sediments change and are mostly made up of carbon, they contain less other elements than both gas and liquid and are mineral fuels. They are light brown to black. It is available in both a glossy and a lightly matt finish. Coal has four important constituents: carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. Contains trace elements or other substances such as small amounts of sulfur. Coal with high carbon and other low elements is heated when burned. It is considered good quality coal.

The generation of coal varies according to source factors. Duration and conditions As a result, coal from different sources has different composition and properties and is classified as RANK based on the geological integrity that has become coal. (Coalification Process) can be classified in hierarchy into 5 categories:

Peat is the first step in coal formation. Contains plant remains, some of which have already decayed. But some plant remains are still not completely decay. Still visible along the trunk, branches or leaves, brown to black, about 50-60% low carbon.

High mass, oxygen and high humidity. But can be used as a fuel Lignite is a matt brown coal. There is a small amount of plant residues, 60-75% carbon, relatively high oxygen, 30-70% high humidity when lit with a lot of smoke and ash. Very moist, coal is used as a fuel to generate electricity and to incubate tobacco leaves.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่


ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน หมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 100 ปีถึง พ.ศ. 2548 อากาศโดยเฉลี่ยใกล้พื้นผิวโลกสูงขึ้น 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) สรุปว่า:“ จากการสังเกตการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 (ประมาณปี พ.ศ. 2490)

ค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมของมนุษย์ในเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของรังสีดวงอาทิตย์และการระเบิดของภูเขาไฟส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก

มันอาจมีผลเพียงเล็กน้อยต่อยุคก่อนอุตสาหกรรมจนถึงปีพ. ศ. โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 30 แห่งรวมถึงสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆแม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนจะโต้แย้งข้อสรุปของ IPCC แต่เสียงของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็เห็นด้วยโดยตรงกับ ข้อสรุปนี้

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

Global warming Refers to the average temperature increase of the Earth’s surface air and ocean water since the second half of the 20th century and is expected to continue to rise.

In the 100 years to 2005, the average climate near the Earth’s surface rises 0.74 ± 0.18 ° C, the Intergovernmental Panel on Climate Change. The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concluded: “Observing the average global temperature increase since the middle of the 20th century (circa 1947).

It is quite clear that this is due to the increase in the greenhouse gas concentration that is produced. By human activities at the same time Some natural phenomena, such as changes in solar radiation and volcanic eruptions, result in a greenhouse effect.

It may have had little effect on the pre-industrial era up to the year. By at least 30 scientific societies and educational institutions, as well as the major national scientific societies of industrialized nations, although some scientists dispute the IPCC’s conclusions, the voices of most scientists working on the transformation of the condition. The world’s climate directly agrees with this conclusion.+

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ โลกของเราถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศหนาประมาณ 15 กม. ชั้นบรรยากาศเหล่านี้ประกอบด้วยไนโตรเจนออกซิเจนฝุ่นไอน้ำ และจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันในก๊าซเหล่านี้ก๊าซที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกคือก๊าซออกซิเจนและชั้นบรรยากาศที่มีออกซิเจนเพียงพอ

ความหนาของชีวิตเพียง 5 ถึง 6 กิโลเมตรซึ่งมักประกอบด้วยก๊าซต่างๆค่อนข้างคงที่ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน 78.09% ก๊าซออกซิเจน 20.94% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย 0.97% ของเนื้อหาคงที่ของก๊าซนี้ เราถือว่ามันเป็นอากาศบริสุทธิ์ แต่เมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบของอากาศเปลี่ยนไปจะมีฝุ่นก๊าซกลิ่นควันไอน้ำเขม่าและกัมมันตภาพรังสีในชั้นบรรยากาศมากเกินไป หรือ? มลพิษทางอากาศ?

มลพิษทางอากาศหมายถึงอากาศที่มีสารปนเปื้อนอยู่สูงกว่าระดับปกตินานพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นจากพายุ. การปะทุของภูเขาไฟแผ่นดินไหวไฟป่าก๊าซธรรมชาติและอากาศเสียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เป็นสิ่งที่หายากมากสำหรับมนุษย์ เนื่องจากแหล่งกำเนิดอยู่ห่างไกลและปริมาณที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีจำนวนน้อย กรณีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมจากกิจกรรมทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสียเป็นต้น

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

Air Pollution Our planet is encased in an atmosphere approximately 15 km thick. These atmospheres contain nitrogen, oxygen, dust, water vapor. And the different microorganisms in these gases, the most important gases for the existence of all life on Earth are oxygen gases and an oxygen-rich atmosphere.

Its life thickness is only 5 to 6 km. It usually contains relatively stable gases: 78.09% nitrogen, 20.94% oxygen, carbon dioxide and 0.97% inert gas of the static content of this gas. We consider it fresh air. But whenever the composition of the air changes, is there too much dust, gas, odor, smoke, water vapor, soot and radioactivity in the atmosphere? Air pollution?

Air pollution refers to air that contains above normal levels of contaminants long enough to cause harm to humans, animals, plants or other property, and may naturally occur, such as storm dust. Volcanic eruptions, earthquakes, wildfires, natural gas and air pollutants that occur naturally.

It is extremely rare for humans. Because the origin is far away and the amount that enters the human and animal environment is small. Cases arising from human action are pollution from automobile exhaust from industrial production processes from agricultural activities due to evaporation of certain gases. Which is caused by solid waste and waste, etc.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่