มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ โลกของเราถูกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศหนาประมาณ 15 กม. ชั้นบรรยากาศเหล่านี้ประกอบด้วยไนโตรเจนออกซิเจนฝุ่นไอน้ำ และจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันในก๊าซเหล่านี้ก๊าซที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกคือก๊าซออกซิเจนและชั้นบรรยากาศที่มีออกซิเจนเพียงพอ

ความหนาของชีวิตเพียง 5 ถึง 6 กิโลเมตรซึ่งมักประกอบด้วยก๊าซต่างๆค่อนข้างคงที่ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน 78.09% ก๊าซออกซิเจน 20.94% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย 0.97% ของเนื้อหาคงที่ของก๊าซนี้ เราถือว่ามันเป็นอากาศบริสุทธิ์ แต่เมื่อใดก็ตามที่องค์ประกอบของอากาศเปลี่ยนไปจะมีฝุ่นก๊าซกลิ่นควันไอน้ำเขม่าและกัมมันตภาพรังสีในชั้นบรรยากาศมากเกินไป หรือ? มลพิษทางอากาศ?

มลพิษทางอากาศหมายถึงอากาศที่มีสารปนเปื้อนอยู่สูงกว่าระดับปกตินานพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นจากพายุ. การปะทุของภูเขาไฟแผ่นดินไหวไฟป่าก๊าซธรรมชาติและอากาศเสียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เป็นสิ่งที่หายากมากสำหรับมนุษย์ เนื่องจากแหล่งกำเนิดอยู่ห่างไกลและปริมาณที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีจำนวนน้อย กรณีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมจากกิจกรรมทางการเกษตรอันเนื่องมาจากการระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสียเป็นต้น

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ

Air Pollution Our planet is encased in an atmosphere approximately 15 km thick. These atmospheres contain nitrogen, oxygen, dust, water vapor. And the different microorganisms in these gases, the most important gases for the existence of all life on Earth are oxygen gases and an oxygen-rich atmosphere.

Its life thickness is only 5 to 6 km. It usually contains relatively stable gases: 78.09% nitrogen, 20.94% oxygen, carbon dioxide and 0.97% inert gas of the static content of this gas. We consider it fresh air. But whenever the composition of the air changes, is there too much dust, gas, odor, smoke, water vapor, soot and radioactivity in the atmosphere? Air pollution?

Air pollution refers to air that contains above normal levels of contaminants long enough to cause harm to humans, animals, plants or other property, and may naturally occur, such as storm dust. Volcanic eruptions, earthquakes, wildfires, natural gas and air pollutants that occur naturally.

It is extremely rare for humans. Because the origin is far away and the amount that enters the human and animal environment is small. Cases arising from human action are pollution from automobile exhaust from industrial production processes from agricultural activities due to evaporation of certain gases. Which is caused by solid waste and waste, etc.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่