หยุดการปล่อยโคม

หยุดการปล่อยโคม

หยุดการปล่อยโคม
หยุดการปล่อยโคม

ความเชื่อเรื่อง “ปล่อยโคมลอย” คือการปล่อยให้กรรมชั่วหรือสิ่งไม่ดีลอยออกไปจากชีวิตของคุณ รวมทั้งการสักการะพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเชื่อว่าเป็นการกลับมาของเทวดาสู่สรวงสวรรค์

แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมาก เราทุกคนเริ่มเรียนรู้สิ่งที่ดี ผลของการกระทำของเราและเราทุกคนอาศัยอยู่บนโลก ต้องพึ่งพาอากาศพึ่งพาสิ่งแวดล้อม

เพื่อที่เราจะได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีรวมถึงมีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจและนี่คือเหตุผลที่เราทุกคนควรรวมแคมเปญ “หยุดปล่อยโคมลอย” อย่างจริงจัง
.
“ การปล่อยโคม” ซึ่งเป็นความเชื่อในการปล่อยให้พวกเราหลายคนทนทุกข์อยู่ในขณะนี้กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับ“ สิ่งแวดล้อม”“ สัตว์โลก” และ“ เพื่อนมนุษย์” ด้วยเช่นกัน

หยุดการปล่อยโคม
หยุดการปล่อยโคม

ยกตัวอย่างปัญหา “ สิ่งแวดล้อม” คือ“ การปล่อยโคมลอย” ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 สูงขึ้นในช่วงเวลาปกติ (อ้างอิงข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยใจกลางเมืองเชียงใหม่) “ สร้างขยะมากมายทั่วเมือง” อีกด้วย

The belief of “Let go of a sky lantern” is to let evil or bad karma drift out of your life. Including the worship of Phra Ketkaew Chulamanee in the heavens, Daowadungs ​​and believe that it is the return of the deity to the heavens.

But now the world has changed a lot. We all start to learn good things. The results of our actions and we all live on earth. Depend on air, depend on the environment.

So that we can grow in a good environment with fresh air to breathe, and this is why we should all include campaigns. “Stop releasing a floating lantern” seriously.
.
“Releasing a lantern”, which is the belief in letting many of us suffer now, is causing trouble for the “environment” “animal world”. And “human friend” as well.

For example, an “environmental” problem is “floating lanterns”, which results in air pollution. Especially during the Loi Krathong Festival where the dust content of PM 2.5 and PM 10 increases during normal times. (According to the air quality monitoring station, Yuparaj Wittayalai School in the heart of Chiang Mai) “Creating a lot of waste throughout the city”

หยุดการปล่อยโคม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่