การใช้พลังน้ํากระแทกชั้นหินให้แตกออก

การใช้พลังน้ํากระแทกชั้นหินให้แตกออก

เรื่องประชด ประชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ โยนเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไปกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เอทานอล และเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ แต่ทว่าการพัฒนาครั้งสําคัญกลับ เกิดขึ้นในธุรกิจน้ํามันดั้งเดิมและก๊าซธรรมชาติ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุด

การใช้พลังน้ํากระแทกชั้นหินให้แตกออก
การใช้พลังน้ํากระแทกชั้นหินให้แตกออก

ก็อย่างเช่น การใช้พลังน้ํากระแทกชั้นหินให้แตกออก การขุดเจาะน้ํามัน ในแนวนอนหรือขวาง และเทคนิคใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่ เรื่องนี้เป็นความจริง แม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบวกต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มีผลกระทบครั้งใหญ่ที่สุด ต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเมื่อไม่นานมานี้ ก็คือการแพร่ขยายของ การใช้เทคนิคไฮโดรแฟรกกิ้ง (hydrofracking)

ซึ่งลดต้นทุนการธรรม ชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ดี รวมทั้งขยายปริมาณของน้ํามันที่ดูดขึ้น มาใช้ได้ของโลกอย่างมีนัยสําคัญ การแข่งขันในเกือบทุกนวัตกรรม เชื่อ เพลิงที่มีคาร์บอนกําลังจะเป็นฝ่ายชนะ (อ่านเรื่อง hydrofracking และ ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมได้ในบทที่ 23)

บ่อยครั้งที่นักวิทยาศาสตร์มักกล่าวถึงการกําจัดสารคลอโรฟลู ออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี-CFCs) ออกไปจากเกือบทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก ทั้งนี้ ซีเอฟซีเป็นสารเคมีที่ทําลายชั้นบรรยากาศและครั้งหนึ่งเคยใช้อย่าง กว้างขวางในการทําความเย็น (ในสิ่งต่างๆ อย่างตู้เย็น และเครื่องปรับ อากาศ) และใช้เป็นตัวขับดัน (ในสิ่งต่างๆ อย่างเช่นสเปรย์ฉีดผม และ

The biggest irony in recent years is Governments of various countries have thrown tens of billions of dollars into wind energy.

Solar energy, ethanol and other alternative fuels But a significant

development returned Occurred in the traditional oil and natural gas business The best known exampleFor example using

the force of water to break the rock floor Oil drilling Horizontal or transverse And great new techniques.

This is true. Although it’s not a positiveissue for the environment The biggest impact To the developmentofrenewableenergy

recently Is the spread of The use of hydro-fractal techniques(hydrofracking)

Which reduces fair costs The nation which is a good fossil fuel Including expanding the amount of oil absorbed up The use of the world

significantlyThe competition in almost every innovation convinces a carbon-fueled fire to win (read more about hydrofracking and natural gas in Chapter 23).hemical that destroys the atmosphere and times.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

ปัญหาก็มีนวัตกรรมเหมือนกัน

ปัญหา ก็มีนวัตกรรมเหมือนกัน

ขณะที่เราคิดค้นกลยุทธ์ต่าง ๆ ปัญหา ก็มีนวัตกรรมเหมือนกัน  เพื่อเอาชนะปัญหาสิ่งแวด ล้อมที่หลากหลาย เรามักจะคิดว่านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นพลังที่ส่ง ผลดีหรือมีแต่ความกรุณาปรานี้ล้วนๆ แต่ทว่าตัวปัญหาเองก็เกิดนวัตกรรมตามไปด้วย และปกติแล้วพวกมันได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ดีกว่าด้วย การพัฒนาครั้งใหญ่ด้านวิศวกรรมทําให้เครื่องจักรสามารถ ทํางานได้มากขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยลงก็จริง แต่มันก็ทําสิ่งต่างๆ ด้วย

ปัญหา
ปัญหา

 

เช่นทําให้เราสามารถสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เคยเป็นเชื้อเพลิงซึ่ง ไม่เคยมีใครเข้าถึงหรือไม่เป็นที่รู้จัก และผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความ ต้องการสูง ที่นอกจากจะเพิ่มความพึงพอใจที่กําลังโป่งพองอยู่แล้วของ เราในฐานะนักบริโภค มันยังเพิ่มความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของ เรามากขึ้นไปอีก ชัดเจนว่าเราต้องการคนเฉลียวฉลาดเพื่อพัฒนาและ ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่สะอาดกว่าเดิม แต่ขณะเดียวกันความ พยายามทั้งหลายของพวกเขากําลังถูกปอนเซาะโดยมนุษย์ที่ฉลาดเท่า เทียมกัน ซึ่งกําลังทํางานหนักมากขึ้น ด้วยงบประมาณที่มากขึ้น และเงิน เดือนที่สูงขึ้น เพื่อขยายปริมาณเชื้อเพลิงคงคลังของเรา รวมทั้งประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับพวกมัน ในวันที่ 10 มิถุนายน ปี 2011 นักเขียน บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีตเจอร์นัล ซึ่งเป็นหนึ่งในนั้น ต่อทางวาจามายาวนานที่สุดของอเมริกาต่อกรณีที่ไม่มีการลงมือทํา อะไรเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศโลก พลังงานหมุนเวียน และระ เด็นปัญหาอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยาวเหยียด เขียนไว้ดังนี้

“เรื่องประชด ประชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือ รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ โยนเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไปกับพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ เอทานอล และเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ แต่ทว่าการพัฒนาครั้งสําคัญกลับ เกิดขึ้นในธุรกิจน้ํามันดั้งเดิมและก๊าซธรรมชาติ ตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุด

As we invent various strategies to overcome environmental problems A variety of sieges We tend to think of technological innovation as the power that delivers Good or only mercy But the problem itself is also an innovation as well And normally they are financially better thanks to the large engineering developments that enable machines to It can do more work with less fossil fuels. But it does things too

Such as allowing us to extract fossil fuels that used to be fuels that No one has access or known. And producing new products that are in high demand that, in addition to increasing the satisfaction that is already bulging of We, as consumers It also increases the demand for fossil fuels. We go even further Clear that we need intelligent

people to develop and Take advantage of cleaner energy sources than before. But at the same time Their efforts are being eroded by equally intelligent humans who are working harder. With more budgets and higher monthly payments To expand our fuel supply Including inventing new things

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

เครื่องบินแบบใช้ใบพัด

การบินจากนิวยอร์กไปเมลเบิร์นในปี 1958 ด้วยเครื่องบินซูเปอร์ คอนสเตลเลชันของบริษัทล็อกฮีด ซึ่งเป็น เครื่องบินแบบใช้ใบพัด บริโภค พลังงานต่อคนมากกว่าเครื่องบินที่ผมนั่ง อย่างไรก็ตาม มัน “สะอาด” ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

 เครื่องบินแบบใช้ใบพัด
เครื่องบินแบบใช้ใบพัด

มันต้องแวะจอดที่ซานฟรานซิสโก ฮาวาย เกาะ แคนตัน ฟิจิ และซิดนี่ย และค่าโดยสารสําหรับชั้นราคาถูกเที่ยวเดียวก็มี ราคาประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอเมริกันใน ปีนั้น ถ้าหากการเดินทางด้วย เครื่องบินแบบใช้ใบพัด ที่ช้าและแพงพอ กันเป็นทาง

รอกเดียวสําหรับการเดินทางไปออสเตรเลียในทุกวันนี้ ผมและทุกคนที่ เดินทางพร้อมกับผมก็คงจะอยู่บ้านกันหมด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวด ร้อม วิธีเดียวที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพอย่างไม่คลุมเครือในการลด ก๊าซคาร์บอนและรอยเท้าพลังงานจากการเดินทางทางอากาศ ก็คือบิน ให้น้อยลง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้าน เทคโนโลยี

เราเข้าใจอยู่แล้วว่าทําอย่างไรจึงจะบินน้อยลง ซึ่งไม่จําเป็นต้อง อาศัยการค้นพบครั้งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์เลย แต่ความสนุกของการ ไม่เดินทางไปไหนอยู่ตรงไหน การเดินทางเป็นเรื่องตื่นเต้นโรแมนติก เป็นการเติมความรู้และสร้างชีวิตชีวาให้กับหลายล้านคนทั่วโลก

Flying from New York to Melbourne in 1958 with a super plane The Lockheed Konstration Company, which is a propeller plane, consumes more energy per person than the plane I ride. However, it is more “cleaner” to the environment.

It has to stop at San Francisco, Hawaii, Canton, Fiji and Sydney. And the fare for a single cheap class is about 25 percent of the average income of an American family that year. Traveling with Propeller plane That is slow and equally expensive is the way

The only reel for traveling to Australia today. Me and everyone who Traveling with me would probably be at home together. Which is the only benefit to the environment that is clear and effective without blur in reducing Carbon gas and footprints The energy from air travel is to fly less, which is a behavior change. Not a technology change

We already understand how to fly less. Which does not need Relying on great scientific discoveries But the fun of Do not travel anywhere Travel is a romantic thriller. It is a way to add knowledge and refresh the lives of millions of people around the world.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

อุปสรรคใหญ่ในการเดินทาง

อุปสรรคใหญ่ในการเดินทาง

เราจึงลดการเผาผลาญจากการเดินทางระยะไกลได้มาก ซึ่งในทุกวันนี้ อุปสรรคใหญ่ในการเดินทาง ระยะ10,000 ไมล์สําหรับการเดินทางไป เยือน 1 สัปดาห์ แทบไม่ใช่เรื่องราคาตัว (ต้นปี 2011 ราคาตัวต่ํามาก แค่ 600-700 ดอลลาร์ สําหรับการบินเที่ยวเดียวระหว่างนิวยอร์กและ เมลเบิร์น หรือไม่ก็ “ฟรี” เพราะใช้วิธีแลกไมล์) แต่เป็นความไม่ราบรื่น ของการใช้เวลาทั้งวันนังดูภาพยนตร์และนอนบนเก้าอี้เอนหลังที่มีเบาะนุ่ม มากกว่า

อุปสรรคใหญ่ในการเดินทาง
อุปสรรคใหญ่ในการเดินทาง

เมื่อใครๆ พูดถึงการลดการใช้พลังงานและรอยเท้าคาร์บอนจาก การเดินทางด้วยเครื่องบิน พวกเขามักจะมุ่งไปที่สิ่งต่างๆ อย่างการปรับ ปรุงการออกแบบเครื่องยนต์ ปีก

และลําตัวเครื่องบินอยู่เสมอ และบางที เก็ใช้ระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อย่นระยะเส้นทางบินและขจัด ความล่าช้า อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงจุดนี้ผลประโยชน์ทั้งหมดที่เราจะได้รับ

จากเรื่องเหล่านี้มีน้อยมาก เครื่องบินโดยสารทุกวันนี้มีประสิทธิภาพเรื่อง การประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องบินช่วงต้นทศวรรษ 1960 ราว 75 เปอร์เซ็นต์ และหลักฟิสิกส์แห่งการบินยิ่งทําให้ใช้พลังงานต่ําลงไปอีก

แต่ถึงแม้ว่าศักยภาพในการลดการใช้พลังงานเพิ่มเติมจะมีมาก แต่ผล กระทบหลักของนวัตกรรมที่ว่ามาทั้งหมดก็เป็นสิ่งเดียวกับผลกระทบหลัก ของนวัตกรรมทั้งมวลตั้งแต่ยุคของกัปตันเจมส์ คุก กล่าวคือ พวกเขา ทําให้การเดินทางง่ายขึ้น ถูกลง สะดวกขึ้น และดึงดูดมากกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงกระตุ้นให้เราเดินทางมากขึ้น

การบินจากนิวยอร์กไปเมลเบิร์นในปี 1958 ด้วยเครื่องบินซูเปอร์ คอนสเตลเลชันของบริษัทล็อกฮีด ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบใช้ใบพัด บริโภค พลังงานต่อคนมากกว่าเครื่องบินที่ผมนั่ง อย่างไรก็ตาม มัน “สะอาด” ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

มันต้องแวะจอดที่ซานฟรานซิสโก ฮาวาย เกาะ แคนตัน ฟิจิ และซิดนี่ย และค่าโดยสารสําหรับชั้นราคาถูกเที่ยวเดียวก็มี ราคาประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอเมริกันใน ปีนั้น ถ้าหากการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ช้าและแพงพอ กันเป็นทาง

We therefore greatly reduce the metabolism from long-distance travel. Which today The big hurdle of 10,000 miles for a 1 week visit is almost no price (at the beginning of 2011, the price is very low, only 600-700 for a single flight between New York and Melbourne or Or “free” because of the way to redeem miles) but it’s not smooth. Of spending the whole day watching movies and sleeping on a reclining chair with a soft cushion

When anyone talks about reducing energy use and carbon footprints from Traveling by plane They tend to focus on things like improving the wing engine design.

And the airplane plane always and sometimes uses computer-controlled systems to shorten flight paths and eliminate delays. However, at this point all the benefits that we will receive

From these stories there are very few. Passenger airplanes today have the efficiency of Fuel economy is about 75 percent better than planes in the early 1960s, and flying physics leads to even lower power consumption.

as a way.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

การเดินทางของ กัปตันเจมส์ คุก

กัปตันเจมส์ คุก แล่นเรือจากอังกฤษในเดือนสิงหาคม ปี 1768 ในการเดินทางไกลครั้งแรกจากทั้งหมด 3 ครั้งที่ทําให้เขามีชื่อเสียง

 

กัปตันเจมส์ และลูกเรือไปถึงออสเตรเลียในอีก 2 ปีให้หลัง เรือของพวกเขาคือ เอนเดฟเวอร์ (Endeavour) ใช้ลมเป็นพลังในการขับเคลื่อน อย่างไรก็ ตาม การเดินทางจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย อย่าง น้อยก็อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงมนุษย์และชีวิตมนุษย์ (มี

กัปตันเจมส์ คุก
กัปตันเจมส์ คุก

เพียง 56 คนจาก ทั้งหมด 94 คนที่เดินทางมาจากอังกฤษพร้อมเรือลํานี้มีชีวิตรอดกลับไป) ในทางตรงกันข้าม การเดินทางของผมไปออสเตรเลียเมื่อปี 2010

เป็น ปาฏิหาริย์ของประสิทธิภาพ เพราะยานพาหนะของผมเป็นผลิตภัณฑ์แห่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดําเนินมาหลายทศวรรษ เครื่องบินสามารถ บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่าเรือเอนเดฟเวอร์ของกัปตันคุกเกือบ 5 เท่า ไม่จําเป็นต้องหยุดซ่อมระหว่างทาง ไม่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและ บาดเจ็บ ใช้เวลาเดินทางจากนิวยอร์กถึงเมลเบิร์นน้อยกว่า 24 ชั่วโมง และมันเป็นเพียงหนึ่งในการเดินทางระหว่างประเทศหลายร้อยเที่ยวที่ไป ถึงเมลเบิร์นในวันนั้น

เที่ยวบินของผมบริโภคพลังงานในปริมาณมหาศาล ความจริง แล้วสัดส่วนในส่วนของผมในการผลาญเชื้อเพลิงทั้งเที่ยวไปและกลับมาก กว่าปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ผู้อยู่อาศัยบนโลกใช้สําหรับจุดประสงค์ทุก ชนิดโดยเฉลี่ยต่อปี เสียอีก แต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับการ บินสมัยใหม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเครื่องบินของพวกเราก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง

ปัญหาก็คือ เป็นเพราะความชาญฉลาดทางวิศวกรรมที่นํามาใช้สม่ําเสมอ 1 คํานวณบนพื้นฐานของตัวเลขจากงานเขียนเรื่อง “พลังงานที่ยั่งยืนโดยปราศจาก อากาศร้อน” ของเดวิด เจ. ซี. แมคเคย์ นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ

Captain James Cook sailed from England in August 1768 on the first three long-distance voyages that made him famous.

Captain James and the crew arrived in Australia two years later. Their ship, Endeavor, uses wind as a propulsion force. However, traveling requires a lot of natural resources, at least in the form of Of human fuel and human life (only 56 out of a total of 94 people traveling from England with this boat have survived). My trip to Australia in 2010

was a miracle of efficiency. Because my vehicle is a product of Technological innovations that have been implemented for decades Plane can Can carry more than 5 times more passengers and crew than the Cook Captain Endeavor. No need to stop for repairs on the way It does not cause deaths and injuries. It takes less than 24 hours from New York to Melbourne and it is just one of the hundreds of international trips that go. To Melbourne that day

My flight consumes a tremendous amount of energy. In fact, my share of fuel consumption goes both way and back. More than the total amount of energy that residents on Earth use for every purpose Average species per year, but the environmental problems

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

แปลงของสภาพภูมิอากาศ

แปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2009 การประชุมดังกล่าวดึงดูดให้ผู้แทนจากประ เทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมถึง 30,000 คน รวมทั้งผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ลง ทะเบียนไว้

แปลงของสภาพภูมิอากาศ
แปลงของสภาพภูมิอากาศ

นักข่าวหลายพันคน บล็อกเกอร์ ผู้สังเกตการณ์ ผู้สนับสนุน ผู้คัดค้าน และคนอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากสถานที่ ห่างไกลจากเดนมาร์กมาก การป้องกันขัดขวางไม่ให้โลกประสบหายนะ เป็นเป้าหมาย แปลงของสภาพภูมิอากาศ ทรงคุณค่าในแง่ที่ชิงลงมือป้องกันไว้ก่อน และแม้แต่ใน ยุคของการสื่อสารด้วยสไกป์

(การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยภาพและ เสียงแบบเรียลไทม์) และไอโฟน ก็ไม่มีอะไรมาทดแทนความพึงพอใจ ได้เต็มที่เหมือนการพูดคุยแบบเห็นหน้ากันจริงๆ แต่ถึงกระนั้นหากนัก กาลวิทยา (climatologist) นักสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่รัฐ และคนอื่นๆ ซึ่งกําลังพยายามอย่างจริงจังที่จะนึกให้ออกว่าจะทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับ ก๊าซเรือนกระจก ไม่สามารถพบปะพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องเดินทางข้าม มหาสมุทร แล้วจะคาดหวังอะไรจากพวกเราซึ่งอาจมีข้อมูลน้อยกว่า มี พันธสัญญาน้อยกว่า และมีแรงจูงใจน้อยกว่าที่จะเสียสละความสะดวก

สบายของเราเองประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าพวกเราทั้งหมดต่างเป็นพวกมือถือสาก ปากถือศีล ถึงแม้ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ (ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง รอยเท้าคาร์บอน หรือคาร์บอน ฟุตพริ้นต์ ขนาดใหญ่ กรุณาตรวจสอบ ตารางการเดินทางและจํานวนของผู้ที่เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆ ว่ามี เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่)

ประเด็นก็คือ แม้แต่ใน* Carbon Footprints คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมของมนุษย์ ครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประ กอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน ซึ่งจะทาท ทราบว่ากว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อย โดยแสดงออกมาในรูปของปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์-ผู้แปลตอนที่เราทําในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นความตั้งใจที่ดีที่สุด บ่อยครั้งความพยายาม ของเราก็มักขัดขวางเป้าหมายของเรา นั่นคือปัญหาที่ยากจะแก้

Climate change Which was held in Copenhagen Denmark In December 2009, the conference attracted 30,000 delegates from all countries, including other registered participants.

Thousands of journalists, bloggers, observers, supporters, dissidents, and many others, most of whom travel from places

Far from Denmark Preventing the destruction of the world from being a climate change target Invaluable in terms of taking action for protection first and even in the age of Skype communication (Internet communication through images and Real-time sound) and the iPhone has nothing to replace satisfaction. As fully as you can face-to-face conversations Still, if the climatologist, the environmentalist Government officials and others who are seriously trying to figure out what to do about green house gas Unable to meet and speak without traveling across the ocean, what would be expected from us, which may have less information, less commitment? And less motivated to sacrifice convenience

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปริมาณเชื้อเพลิงและไอเสียของรถยนต์

อย่างกระโชกโฮกฮาก แผงหน้าปัดรถยนต์ที่บอก ปริมาณเชื้อเพลิงของเขาซึ่ง ชัดเจนว่าเราเป็นผู้มอบให้จากเจ้าสิ่งที่พ่นควันออกทางท่อไอ มลพิษ เสียคันนี้

มลพิษ

ที่เรากําลังขับไปอย่างไร้จุดหมาย ผมเองจบระดับวิทยาลัย แต่ก็รู้สึกสะดุ้ง เจ็บแปลบกับคุณความดีที่ปัญญาอ่อนบ้องตื่นนี้ ซึ่งเป็นความรู้สึกแบบ เดียวกับตอนที่ผมทิ้งกระป๋อง ขวด และหนังสือพิมพ์กองเบ้อเร่อไว้ตรง ปากทางเข้าบ้านของผมเองเพื่อรอให้รถบรรทุกมาเก็บไปรีไซเคิล

หนึ่งในเล่ห์กลยอดนิยมของเราในการทําให้โลกเป็นสีเขียว ก็คือ การจัดกรอบใหม่ไร้ มลพิษ ให้กับความชื่นชอบการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยหรูหรา ว่ามันคือของขวัญสําหรับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันใหม่ เครื่องทํา ความอบอุ่นให้กับสระว่ายน้ําที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ รถไฟที่วิ่งได้ เร็ว 200 ไมล์ต่อชั่วโมงที่ทําให้การเดินทางระหว่างเมืองเต็มไปด้วยความ รื่นรมย์และแพงน้อยลง มะเขือเทศที่มีรสชาติดีกว่าเดิม เหล่านี้

คือการ เสียสละหลายอย่างที่พวกเราเตรียมจัดทําขึ้นสําหรับอารยธรรมในอนาคต พร้อมด้วยนโยบายลงทัณฑ์ทางเศรษฐกิจหลากหลายซึ่งมีเป้าหมายอยู่ ที่จีน ความสามารถในการหลอกลวงตัวเองของเราเป็นเรื่องน่าใจหาย ตัวอย่างเช่น อะไรคือคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมของผมในการเดินทางไปครึ่ง โลกเพื่อบรรยาย 45 นาที

ให้กับคนออสเตรเลียจํานวน 200-300 คนฟัง ซึ่งคนเหล่านี้อย่างแรกเลยอาจเป็นเพราะพวกเขาได้รับการคัดเลือกให้มา นั่งฟังผม จึงอาจถูกโน้มน้าวล่วงหน้าให้เห็นด้วยกับอะไรก็ได้ที่ผมจะพูด ในปัจจุบันนี้การเดินทางทางอากาศมีสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงาน

ทั้งโลกและเป็นตัวผลิตก๊าซเรือนกระจก จากน้ํามือมนุษย์ การเดินทางไปเมลเบิร์นของผม พร้อมด้วยบัตรสโมสร กอล์ฟและเฮิร์ตซ์ #1 คลับโกลด์สําหรับเช่ารถ) เกี่ยวข้องอย่างมากกับ ทั้งสองเรื่อง เช่นเดียวกับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยน

Harshly Car dashboard The amount of fuel that he It is clear that we are the giver of this smoke-polluting exhaust.

That we are driving aimlessly I personally graduated from college. But was startled Hurting with the virtuous moron of this awakening

Which is a kind of feeling The same as when I left cans, jars and newspapers stacked directly The entrance to my house, waiting for the truck to be collected for recycling.

One of our most popular tricks for making the world green is to set a new, pollution-free framework for the likes of luxury luxury goods.

That it is a gift for humans Whether it is a new car a heater for the pool that uses solar energy.

Is the many sacrifices that we have prepared for future civilizations Along with various economic punitive policies aimed atChinaour

self-deception ability is frightening For example, what is the environmental value of my trip in half? In the world to give a 45 minute

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การขายรถยนต์ที่นิยมในต่างประเทศ!

รถยนต์ ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาทั้งในอดีตและปัจจุบันก็คือรถปิกอัพฟอร์ด เอฟ-ซีรีส์

รถยนต์

รถยนต์ ซึ่งตอนนี้ มาพร้อมกับทางเลือก นั่นก็คือเครื่องยนต์ “อีโคบูสต์”

วิ่งได้ไกล 16 ไมล์ (25.74 กิโลเมตร) ต่อน้ํามัน 1 แกลลอน (3.78 ลิตร) เมื่อวิ่งในเมือง

ในปี 2009 โตโยต้าออกโฆษณาทางโทรทัศน์ว่า “พรีอุส” (Prius)

รถยนต์ไฮบริดยอดนิยมซึ่งใช้พลังงานผสมทั้งน้ํามันและไฟฟ้า วิ่งได้ไกลกว่า

เมื่อเทียบกับรถยนต์อื่นๆ ในรุ่นเดียวกันที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินธรรมดา

โฆษณาชิ้นนี้เผยแพร่ไปทั่วโลก ในนั้นจะเห็นภาพรถยนต์พรีอุสวิ่งผ่านและทันใดนั้นพื้นดินที่รถวิ่งผ่าน

ก็มีดอกไม้บานสะพรั่งขึ้นมา ดนตรีแห่ง ความสุขเริ่มบรรเลง

เด็กๆ ที่ติดปีกผีเสื้อลอยตัวอยู่เหนือกลุ่มเด็กๆ ที่หุ้ม ห่อด้วยกลีบดอกไม้

เมฆบนท้องฟ้ามีชีวิตชีวา และอาคารต่างๆ ที่อยู่ไกล ออกไปเปล่งประกายแวววาว

ราวกับว่ารถยนต์ได้ดูดเอาสิ่งเลวร้ายไปจาก โลก แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ผู้บรรยาย

โฆษณาสาธยายเอาไว้ว่า “ความกลมกลืนระหว่างมนษย์ ธรรมชาติ และเครื่องจักร”

ในปี 2 เพื่อนคนหนึ่งของผมซึ่งเป็นคนมองการณ์ไกล พาผมไปนั่งรถยนตเอง

อีกยี่ห้อหนึ่งคือ “ฟอร์ด ฟิวชั่น” (Ford Fusion) เนื่องจากเขาเชื่อ

คิดเรื่องขั้นตอนการประหยัดเชื้อเพลิง อย่างการเบรกอย่างนุ่มนวลและหลีกเลี่ยงการออกรถ

จึงเต็มไปด้วยภาพของใบไม้สีเขียวที่สานเข้า ด้วยกัน อันเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของประโยชน์ที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

Selling popular cars abroad!

The best selling cars in the United States, both past and present, are Ford F-Series pickup trucks.

Cars that now come with options That is the engine “Eco Boost”

Can run 16 miles (25.74 kilometers) per 1 gallon (3.78 liters) of fuel when running in the city

In 2009, Toyota released a television advertisement as “Prius” (Prius).

Popular hybrid cars that use mixed energy, both oil and electricity. Run farther

Compared to other cars In the same model that uses ordinary gasoline engines

This ad is published all over the world. In it he sees a picture of a Prius car passing by, and suddenly the ground where the car passed by

With flowers blooming up, the music of happiness begins to play

Children with butterfly wings float above the group of children wrapped in flower petals.

Clouds in the sky are lively. And the buildings that are far shining

As if the car had sucked bad things from the world, clearly showing what the speaker

The ad elaborated that “The harmony between nature and machinery”

In year 2, one of my friends who was a foresight Take me to ride the car myself

Another brand is “Ford Fusion” (Ford Fusion) because he believes

Think about the fuel economy procedure. Like gentle braking and avoiding getting out of the car

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ถ้างั้นผมจะ เปลี่ยนมัน เคาน์เตอร์ในครัวของผมไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหม

ถ้าอย่างนั้น ผมจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้ตาม ที่คุณบอกนี่เป็นแนวทางที่พวกเราส่วนใหญ่คิด

ถ้าอย่างนั้น

ถ้าอย่างนั้น ไม่ว่าเราจะคิดว่าเราคิด หรือไม่ก็ตาม พวกเราเป็นนักบริโภคตัวยงและการตอบสนองของเรา

ต่อปัญหาทุกประเภทมักจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง

เมื่อเราพูดว่า แค่บอกฉันว่าควรซื้ออะไรดี นั้นก็เกี่ยวข้องกับการ บริโภคแล้ว

ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อการบริโภคกลายเป็นประเด็นปัญหา ในตัวมันเอง

ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ใช้น้ํา ทิ้งขยะ ทําลายแหล่งที่อยู่ และความเครียดของประชากรเราจะเริ่มต้นคิดอย่างจริงจัง

เกี่ยวกับการทําสิ่งเหล่านี้ให้น้อยลงได้อย่างไรในเมื่อความรู้สึกและความเข้าใจของเราที่มีต่อเศรษฐกิจ

วัฒนธรรม และ ความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราต้องมีสิ่งต่างๆ มากขึ้น

โลกของเราเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกวันจนยาว เป็นบัญชีหางว่าว

แต่ทว่าสิ่งที่เรียกว่าแนวทางแก้ปัญหา หรือยุทธศาสตร์ เพื่อ “ความยั่งยืน”

ของเรานั้นมีลักษณะที่ว่า ถ้าไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ การแก้ปัญหาเลยก็จะทําให้ปัญหาที่แท้จริง

เลวร้ายลงไปอีก เราหลอก ลวงตัวเองอย่างเหลือคณานับในหลายๆ ด้าน

So I will change it. My kitchen counter doesn’t save the environment, right?

Then I can change to whatever As you said, this is the way most of us think.

If so, whether we think we think or not, we are an avid consumer and our response.

To all types of problems, usually related to consumption, not in any form

When we say Just tell me what to buy. That is related to consumption

Challenges arise when consumption becomes a problem in itself.

Whether using fossil fuels Release carbon dioxide

Use waste water to destroy the source. And the stress of the population, we will start thinking seriously

About how to do these things less, as our feelings and understanding of the economy

Culture and personal well-being are based on the fact that we need more things.

Our world faces more environmental problems every day until long. A kite tail account

But what is called the solution Or strategies for “sustainability”

Ours has the characteristics that If not related to Solving the problem will cause the real problem.

Worse, we deceive ourselves countlessly in many ways.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เที่ยวบินของผมบริโภคพลังงานในปริมาณมหาศาล

ความจริง แล้วสัดส่วนในส่วนของผมในการผลาญเชื้อเพลิงทั้งเที่ยวไปและกลับมากกว่าปริมาณ

ความจริง

ความจริง พลังงานทั้งหมดที่ผู้อยู่อาศัยบนโลกใช้สําหรับจุดประสงค์ทุกชนิด

โดยเฉลี่ยต่อปี เสียอีกแต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับการ

บินสมัยใหม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเครื่องบินของพวกเราก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง

ปัญหาก็คือ เป็นเพราะความชาญฉลาดทางวิศวกรรมที่นํามาใช้สม่ําเสมอ 1

คํานวณบนพื้นฐานของตัวเลขจากงานเขียนเรื่อง “พลังงานที่ยั่งยืนโดยปราศจาก

อากาศร้อน” ของเดวิด เจ. ซี. แมคเคย์ นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษปัญหาที่ยาก

จะแก้ระหว่างฤดูร้อนปี 2010 ผมมีโอกาสไปบรรยายที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรยายเรื่องการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยก่อนหน้าที่ผมจะบรรยายประมาณ 2 วัน

มีชาวเมลเบิร์นคนหนึ่งถาม ผมว่าแก่นสําคัญของสิ่งที่ผมจะบรรยายคืออะไรและเมื่อผมเริ่มอธิบาย

เขาก็บอกให้ผมหยุด “ลืมเรื่องทั้งหมดนั่นเลย” เขาพูด “แค่บอกผมว่า ควรซื้ออะไรดี”

เขาเต็มใจที่จะเชื่อว่าโลกเราตกอยู่ในอันตราย แต่เขา อยากได้คําอธิบายจากใครสักคนหนึ่ง

ที่ตรงดิ่งไปสู่แนวทางแก้ปัญหาเลย มากกว่า ในทํานองว่า รถของผมเป็นปัญหาหรือเปล่า

บอกผมว่าควร ขับรถอะไรแทน ผมใช้เครื่องรับโทรทัศน์ที่ไม่ถูกต้องใช่ไหม

My flight consumes a tremendous amount of energy.

In fact, the proportion of mine to fuel both traveling and returning is greater than the quantity.

In truth, all the energy that the world’s dwellers use for all kinds of purposes.

On average per year But the environmental problem that comes with

Modern flying is not that our planes are wasteful.

The problem is because of the engineering intelligence that is used regularly. 1

Calculated on the basis of numbers from the writings “Sustainable energy without

Hot weather “by David J. McKay, British physicist. Difficult problems.

Will fix during the summer of 2010. I have the opportunity to lecture in Melbourne, Australia

Which is part of the lecture program on change Climate change

Which has been supported by the state for 1 week before about 2 days before I gave a lecture

One of the people in Melbourne asked I think what is the essence of what I will describe and when I begin to explain

 He told me to stop. “Forget about all that,” he said. “Just tell me what to buy.”

He is willing to believe that our world is in danger but he wants an explanation from someone.

That goes straight to the solution, rather than in the case that my car is a problem or not

Tell me what to drive instead. Am I using the wrong television?

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่