ปัญหาที่ยากจะแก้

ระหว่างฤดูร้อน ปี 2010 ผมมีโอกาสไปบรรยายที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรยายเรื่องการเปลี่ยน

ระหว่างฤดูร้อน

ระหว่างฤดูร้อน แปลงสภาพภูมิอากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยก่อนหน้าที่ผมจะบรรยายประมาณ 2 วัน
มีชาวเมลเบิร์นคนหนึ่งถามผมว่าแก่นสําคัญของสิ่งที่ผมจะบรรยายคืออะไร และเมื่อผมเริ่มอธิบาย เขาก็บอกให้ผมหยุด

“ลืมเรื่องทั้งหมดนั่นเลย” เขาพูด “แค่บอกผมว่า ควรซื้ออะไรดี” เขาเต็มใจที่จะเชื่อว่าโลกเราตกอยู่ในอันตราย

แต่เขา อยากได้คําอธิบายจากใครสักคนหนึ่งที่ตรงดิ่งไปสู่แนวทางแก้ปัญหาเลย มากกว่า ในทํานองว่า

รถของผมเป็นปัญหาหรือเปล่า บอกผมว่าควร ขับรถอะไรแทน ผมใช้เครื่องรับโทรทัศน์ที่ไม่ถูกต้องใช่ไหม

ถ้างั้นผมจะ เปลี่ยนมัน เคาน์เตอร์ในครัวของผมไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหม ถ้า อย่างนั้นผมจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณบอก

นี่เป็นแนวทางที่พวกเราส่วนใหญ่คิดไม่ว่าเราจะคิดว่าเราคิด หรือไม่ก็ตาม พวกเราเป็นนักบริโภคตัวยงและการตอบสนองของเราต่อ

ปัญหาทุกประเภทมักจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง เมื่อเราพูดว่า แค่บอกฉันว่าควรซื้ออะไรดี

นั้นก็เกี่ยวข้องกับการ บริโภคแล้ว ความท้าทายเกิดขึ้นเมื่อการบริโภคกลายเป็นประเด็นปัญหา ในตัวมันเอง

ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ปล่อยคาร์บอนได ออกไซด์ ใช้น้ํา ทิ้งขยะ ทําลายแหล่งที่อยู่ และความเครียดของประชากร

During the summer of 2010, I had the opportunity to lecture in Melbourne, Australia, as part of a lecture on change.

During the summer The climate change has been supported by the state for 1 week. Before that, I would lecture about 2 days.
There was one Melbourneian who asked me what the essence of what I would describe. And when I began to explain He told me to stop.

 “Forget about all that,” he said. “Just tell me what to buy.” He is willing to believe that the world is in danger.

 But he wanted an explanation from someone who was more direct to the solution than in the melody.

Is my car a problem? Tell me what to drive. Instead, I use the wrong television.

If so, I will change it. The counter in my kitchen does not conserve the environment, right? If so, I will change to whatever you say.

This is the way that most of us think, whether we think we think or not, we are an avid consumer and our response continues.

Every type of problem is related to consumption of one kind or another. When we say Just tell me what to buy

Is related to consumption. The challenge arises when consumption becomes a problem in itself.

Whether using fossil fuels Release carbon dioxide. Use waste water to destroy sources of habitat. And the stress of the population

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่