การอยู่ในพื้นที่เล็กลง หมายถึง การครอบครองพื้นที่

การอยู่ในพื้นที่เล็กลง หมายถึง การครอบครองพื้นที่ อยู่อาศัยน้อย ลงอย่างที่ชาวเมืองต้องทําด้วยความจําเป็น ขนาดบ้านโดยเฉลี่ยของชาว อเมริกันเพิ่มขึ้นเท่าตัวนับจากปี 1950 ถึงแม้ว่าจํานวนครัวเรือนโดยเฉลี่ย จะลดลง (ขณะเดียวกันขนาดเฉลี่ยของอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กซิตที่ตอน แรกเล็กอยู่แล้ว ก็ยิ่งเล็กลงไปอีก)การครอบครองพื้นที่

การมีพื้นที่อยู่อาศัยใหญ่หมายถึงการ ใช้วัตถุดิบในการก่อสร้างมากขึ้น มีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทํา ความร้อน เครื่องทําความเย็นมากขึ้น และในทุกการใช้งาน ย่อมหมายถึง การใช้พลังงานมากขึ้นไปอีก ผมและภรรยาไม่ใช่เพียง 2 คนในบรรดา เจ้าของบ้านชาวอเมริกันที่มีห้องนั่งเล่น ซึ่งนานๆ ที่จะเข้าไปใช้

ยกเว้นแต่ จะไปตบเบาะโซฟาให้นุ่มฟูหรือไม่ก็ดูดฝุ่นพรม การมีพื้นที่อาศัยขนาด ใหญ่ยังหมายถึงการมีรถยนต์มากขึ้น สนามหญ้ากว้างขึ้น ถนนยาวขึ้น ถนนหลวงใหญ่ขึ้น ที่จอดรถและสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองมากขึ้น และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ทั้งหมดของชานเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้

การครอบครองพื้นที่ อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น หมายถึงลดระยะห่างระหว่างตัวเราและ ทุกแห่งที่เราไป นี่เป็นเรื่องยากเป็นพิเศษสําหรับชาวอเมริกัน เพราะใน หลายๆ ทาง ประวัติศาสตร์ของชาติอเมริกาซึ่งเริ่มต้นด้วยผู้แสวงบุญ

Being in a smaller area Means occupying little living space As the people had to do as necessary Average house size of the people Americans have doubled since 1950, although the average number of households has decreased (meanwhile, the average size of apartments in New York City, when First is small Is even smaller)

Having a large living space means Use more construction materials Have furniture Electrical appliances, heating appliances, more cooling appliances And every use means more energy consumption My wife and I are not the only 2 of the American homeowners who have a living room that will be used for a long time.

Except to slap the sofa cushion to be soft, fluffy or vacuum the carpet The size of living space. Bigger also means having more cars The lawn is wider, the road is longer, the highway is bigger. More parking and basic public utilities And other decorations All of the suburbs inevitably increased.

Being closer together Means reducing the distance between us and Everywhere we go This is especially difficult for Americans, because in many ways the American history began with pilgrims.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่