การใช้พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า

แอ แบบลายเบญผล ซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือความปรารถนาที่ ไม่ได้เป็นเพียงอลูกของเราในแนวทางเดียวกับที่พวกเราแต่ละคน แพเลี้ยงอมา เป็นที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่การใช้พลังงาน

สนามหญ้าขนาดใหญ่ ทาง เป็นที่เป็นไปด้วยคลยน และไม่มีใครสักคนในพวกเรารู้สึกเสียใจอย่าง ลางที่ยายออกมา (ถึงแม้ว่าในตอนนี้ลูกของเราทั้งสองคนอาศัยอยู่ใน 1. พ. พยับยนก็ยาม)

แต่ไม่มีสิ่งใดเลยเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่า ในแง่ของผลกระทบ ส่วนบุคคล การที่เคา อบครัวของผมย้ายจากเมืองไปอยู่ชนบทเป็นหายนะ เต้นนิเวศ

การใช้พลังงาน ของเราพุ่งขึ้นมาก รอยเท้าคาร์บอนของเรา ขยายตัวหลายเท่า จํานวนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของที่นานๆ

จึงจะได้ใช้ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่ในบ้านใหม่ของเรา เสาค้นพบสิ่งธรรมดาสามัญสําหรับอดีตคนเมือง นั่นคือเมื่อคุณย้ายจาก เมืองไปอยู่ทนบท สิ่งที่คุณทําจริงๆ ก็คือการย้ายเข้าไป

Pattern, which results in a summary of the desire Is not just our children in the same way that each of us raises to live in a big house

The large lawn on the way is possible with And

no one of us feels sad like Omen that grandma came out (Although at this time, both of our children live in 1. May, Payayong also)

But nothing changed the fact that In terms of personal impact, my catastrophic move from the city to the

countryside was a disaster. Ecological dance (our energy usage

.has skyrocketed Our carbon footprint Multiplied Number of furniture Appliances and belongings

that last a long time so they can use more quickly to fill most of the space in our new home Pillar discovered ordinary things for the

former city people That is when you move from The city went to live with it What you really do Is to move in

(Although at this time, both of our children live in 1. May, Payayong also)

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่