ชุมชนเขียวที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ชุมชนเขียวที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ชุมชนเขียวที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ชุมชนเขียวที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ชุมชนเขียวที่สุดในสหรัฐอเมริกา (greenest Community) ในสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน หรือโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด แต่เป็น นิวยอร์กซิตี (เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนิวยอร์ก) สําหรับหลายคน รวมทั้ง ชาวนิวยอร์กจํานวนมาก

แนวคิดดังกล่าวดูเหมือนแปลกประหลาดไม่เป็น ธรรมชาติ แต่ว่ามีหลักฐานที่ตรงไปตรงมาเพื่อยืนยันเรื่องนี้ ชาวนิวยอร์ก แต่ละคนใช้พลังงานน้อยกว่าคนอเมริกันในพื้นที่อื่นๆ ไม่ว่าจะในรูปไหน และพวกเขาสร้างรอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุด (น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

ของค่าเฉลี่ยรอยเท้าคาร์บอนที่เกิดขึ้นในสหรัฐ) นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พวก เขายังเป็นผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะมากอย่างมีนัยสําคัญอย่างแท้จริง ด้วย พื้นที่มหานครนิวยอร์กนั้นมีผู้เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะคิด

เป็นจํานวนไมล์เกือบ 1 ใน 3 ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งหมดในสหรัฐ และเมืองนิวยอร์กเองมีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินครึ่งหนึ่ง ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดในสหรัฐ นอกจากนั้น ชาวนิวยอร์กเป็น ประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มสุดท้ายที่ยังคงใช้การคมนาคมในรูปแบบพื้นฐาน นั่นคือการเดิน (ในบริเวณชานเมืองนิวยอร์ก เมื่อคุณพบใครก็ตามทการ

The greenest community in the United States

The greenest community in the United States Not Portland, Oregon, or BoulderColoradobut New York City(the largest city in the state of New York) for manyincluding many New Yorkers.

The idea seems strange, unnatural, but there is straightforward evidence to confirm this.Each New Yorker uses less energy than Americans in other areas Regardless of the form And they produce the least carbon footprint (less than 30 percent

This is not a coincidence. They are still very significant public transport users. In the New York City area, there are public transporters thinking It is almost one-third of the miles traveled by public transport.

All in the united states And New York City has half of the subway Of all subway stations in the United States In additionNew Yorkers are The last large group of people who still use basic communication That’s walking (In the suburbs of New York When you meet anyone

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น