ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน หมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศผิวโลกและน้ำในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และคาดว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในช่วง 100 ปีถึง พ.ศ. 2548 อากาศโดยเฉลี่ยใกล้พื้นผิวโลกสูงขึ้น 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) สรุปว่า:“ จากการสังเกตการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 (ประมาณปี พ.ศ. 2490)

ค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมของมนุษย์ในเวลาเดียวกัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของรังสีดวงอาทิตย์และการระเบิดของภูเขาไฟส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก

มันอาจมีผลเพียงเล็กน้อยต่อยุคก่อนอุตสาหกรรมจนถึงปีพ. ศ. โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษาอย่างน้อย 30 แห่งรวมถึงสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรมต่างๆแม้ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนจะโต้แย้งข้อสรุปของ IPCC แต่เสียงของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็เห็นด้วยโดยตรงกับ ข้อสรุปนี้

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

Global warming Refers to the average temperature increase of the Earth’s surface air and ocean water since the second half of the 20th century and is expected to continue to rise.

In the 100 years to 2005, the average climate near the Earth’s surface rises 0.74 ± 0.18 ° C, the Intergovernmental Panel on Climate Change. The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concluded: “Observing the average global temperature increase since the middle of the 20th century (circa 1947).

It is quite clear that this is due to the increase in the greenhouse gas concentration that is produced. By human activities at the same time Some natural phenomena, such as changes in solar radiation and volcanic eruptions, result in a greenhouse effect.

It may have had little effect on the pre-industrial era up to the year. By at least 30 scientific societies and educational institutions, as well as the major national scientific societies of industrialized nations, although some scientists dispute the IPCC’s conclusions, the voices of most scientists working on the transformation of the condition. The world’s climate directly agrees with this conclusion.+

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่