แบบและระบบกฏหมายของเราชาวประชากร

แบบและ ระบบกฎหมาย ของเรา

เป็นบันทึกแห่งความมุ่งมั่นของเราที่จะใส่พื้นที่ว่างจะ คนอื่น เมืองที่ขยายตัวออกไปเป็นพรหมลิขิตของเราที่เห็นได้ แท้จริงมาตั้งแต่ต้น เราฝังค่านิยมนไร ไม่เพียงในทางจิตวิญญา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ยังอยู่ใน ระบบกฎหมาย ของ ผ่านข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดเงื่อนไขให้แยกพื้นที่ กันขั้นต่ําแทนที่จะเป็นขั้นสูงสุดระบบกฎหมาย

และบ่อยครั้งแนวปฏิบัติ ดูเหมือนจะเป็นคําพิพากษาว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิในการจอดรถที่ สามารถโอนให้กันได้ แต่ในแง่ที่ขัดแย้งในตัวเองก็คือ ระยะห่า เป็นการขยายตัวเราให้ใหญ่ขึ้นด้วยตัวของมันเอง

ตอนที่ผมและการ อาศัยอยู่นิวยอร์ก ผมไม่คิดอะไรเลยขณะเดิน 2 ไมล์เพื่อไปทําธุระปะไง ธรรมดา เพราะบนถนนของเมืองที่ยุ่งวุ่นวายนั้นอัดแน่นไปด้วยร้านค้า ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจให้มองและคิดอยู่เสมอ และเป็นเพราะทางเลือกด้านการ

คมนาคมปกติไม่ดึงดูดใจผม ตรงข้ามกับเมืองเล็กๆ ในรัฐคอนเนตทิคัต ของผม ผู้คนมักจะขับรถเป็นระยะทาง 150 หลา (ประมาณ 137 เมตร) ระหว่างร้านของชํากับร้านหนังสือ เพราะการขาดแคลนสิ่งคันกลาง ระหว่างจุดหมายปลายทางของพวกเขา ทําให้ระยะทางสั้นๆ นั้นไกล กว่าความเป็นจริง

Our legal form too, lifting the space out of

Is a record of our commitment to freeing space to others. The city that expands is our destiny. Truly from the beginning How do we embed values? Not only psychologically National infrastructure But still in the legal system of Pass the land use regulations which specify conditions for separating the area The minimum level instead of the highest level

And often guidelines Seems to be a verdict that all citizens have the right to park at Can be transferred to each other But in a paradoxical self, the term is an expansion of itself.

When I and Live in new york I didn’t think anything while walking 2 miles to go on a business trip. Basically, because the busy city streets were packed with shops. Which has always interesting things to look at and think of And because of the choice of

Normal communications didn’t attract me. Opposite small town In my Connecticut state, people often drive 150 yards (about 137 meters) between a grocery store and a bookstore. Because of the shortage of medium things Between their destinations Making that short distance farther than it actually is

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่