สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน

สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน
เป็นเวลาหลายปีที่สโมสรเชียร์ร่า ได้เริ่มแคมเปญชาง
คิดชื่อ “ท้กทายการขยายตัว” (Challenge to Spraw) ซึ่งกระตุ้นการ
ฟัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ให้มีความหนาแน่นขึ้นและลดะ
กระทบให้มากที่สุด พร้อมกับเรียกร้องให้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ประ
โยชน์ที่นที่ให้ความรู้ความกระจ่างมากขึ้น

สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน ข้อกำหนดที่ว่านี้เป็นการ
รวบรวมแนวคิดการวางแผนที่ปกติแล้วรู้จักกันในชื่อการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด (Smart Growth) อย่างไรก็ตาม นับว่าแปลกประหลาดที่กิจกรม
อื่นๆ อีกหลายอย่างของสโมสรเชียร์ร่และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ของสหรัฐกลับส่งเสริมให้คนทำในสิ่งตรงกันข้ามโดยตรง ด้วยการทำให้
เมืองเป็นเหมือนปีศาจ และพร่ำสอนแนวคิดที่วการใช้ชีวิตที่เป็นของแท้
จะเป็นไปได้ต่อมื่อสื่อสารและปฏิสัพันโดยตรงกับโลกรรมชาติ โดย
ปกติแล้วนักสิ่งแวดล้อมอมริกันและคนอื่นๆ มักองอิงถึงการพัฒนาโครง
” Sra Cb คืองค์กรภาคอชนระดับรากหญ้าที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่
ห่แก่และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐผู้แปล

The Sierra Club or the Manhattan Club for many years at the Sierra Club. Initiated the Changi Campaign, named “Challenge to Spraw”, which stimulated the development of dense residential and commercial projects and Lada / affected The most While also calling to accept more useful usage specifications.

Sierra Club or Manhattan Club This requirement is a collection of planning concepts that are commonly known as smart growth. However, it is strange that many of the other clubs’ activities support cheer clubs. And other environmental organizations in the US instead encourage people to do the exact opposite By making it a city like a devil And teaches the concept that a genuine way of life can be possible when communicating and interacting with the world. Normally, environmentalists, A s smart growth. However, it is strange that many of the other clubs’ activities support cheer clubs. And other environmental organizations in the US instead encourage people to do the exact opposite By making it a city like a devil And teaches th mericans, and others Often referring to the development of the project. “” Sra Cb is the grassroots environmental movement that is the oldest and most influential in the United States of America.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่