เรื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยเครื่องคอมเพรสเซอร์

เรื่องปรับอากาศ

ผู้ขายสินค้าระบบหยอดเหรียญ และอุปกรณ์ทําความเป็นที่ต้องอาศัยเครื่องคอมเพรสเซอร์ สารซีเอฟซีถูกแทนที่ด้วยฟลูออ

เรื่องปรับอากาศ
เรื่องปรับอากาศ

เรื่องปรับอากาศ คาร์บอน (เอฟซี -FCs) และไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (เอชเอฟซี HFCs) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซน แต่เอฟซีและเอชเอฟซีก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นเดียวกับซีเอฟซี ซึ่งเป็น ปัญหาที่เห็นไม่ชัดเจนจนกระทั่งในเวลาต่อมา ตามบทความที่ตีพิมพ์ใน ไซเอนทิฟิก อเมริกัน (Scientific American) เมื่อปี 2011 ระบุว่า “ก๊าซ ที่มีการใช้เป็นปกติสามัญมากที่สุด

เมื่อปล่อยออกมาแล้วจะทําให้บรรยากาศของโลกร้อนขึ้นมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 1,000 เท่าเป็นอย่าง น้อย เมื่อเทียบโมเลกุลต่อโมเลกุล” การใช้ก๊าซดังกล่าวในที่สุดแล้วจะ ถูกจํากัดหรือกําจัดด้วยเหตุผลนั้น

แต่ไม่มีหลักประกันว่าอะไรก็ตามที่เรา นํามาทดแทนพวกมันจะไม่สร้างปัญหาที่เราไม่ได้คาดคิด ขณะเดียวกัน การผลิตอุปกรณ์ทําความเย็นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก ได้เพิ่มแหล่ง เก็บสารขนาดใหญ่ที่รบกวนภูมิอากาศ ซึ่งในท้ายที่สุดจะได้รับการกู้คืน และถอนพิษ หรือยกเลิกเพิกถอนอย่างถาวร แล้วพวกเรามีแนวโน้มจะ ทําอย่างนั้นได้ดีแค่ไหน

ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์ ของผลกระทบที่ไม่ตั้งใจ เนื่องจากเขายังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตะกั่ว เตตระเอทิลซึ่งเป็นสารเติมแต่งน้ํามันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทน ตามมุม มองของ เจ.อาร์. แมคนีล นักประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เห็นว่ามิดจ์ลีย์ “สร้างผลกระทบต่อบรรยากาศมากกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ในประวัติศาสตร์ โลกใบนี้” และเขาก็เป็นคนที่โชคร้ายสุดขีด งานของเขาทําให้เขาได้รับ สารพิษจากตะกัว ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 1 ปีในการฟื้นตัว และในปี 1940

เขาติดเชื้อโปลิโอรุนแรง เขาประดิษฐ์ระบบเครื่องยกเพื่อช่วยให้ผู้เป็น โปลิโอยกตัวเองออกจากเตียงได้ เขาเสียชีวิตในปี 1944 จากการขาด อากาศหายใจเพราะถูกเชือกรัด) การลดการใช้สารซีเอฟซียังเป็นตัวแทน แสดงถึงตัวอย่างที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังอํานาจที่มองไม่เห็น ในตู้เย็น

Air conditioning story Vending system vendor And cleaning equipment that requires a compressor CFC substance is replaced by fluoride

Carbon (FC-FCs) and Hydrofluorocarbons (HFC HFCs), which are substances with similar properties. But not harmful to the ozone layer But FC and HFC also emitted greenhouse gases as well as CFC, which was a problem that became unclear until later. According to an article published in Scientific American in 2011, “The most commonly used gas

Once released, it will cause the global atmosphere to heat at least 1,000 times more carbon dioxide compared to molecules per molecule. “The use of such gases in the end will Was limited or eliminated for that reason

But there is no guarantee that whatever we To replace them will not create problems that we do not expect. At the same time, the production of cooling equipment is increasing rapidly around the world. Added a source Collect large substances that interfere with the climate. Which in the end will be recovered and neutralize or cancel permanently revoked Then we tend to How well can that be done?

Which may be seen as the patron saint Of unintended consequences Because he is also a tool for lead development Tetraethyl, a gasoline additive to increase the octane value, according to JR McNeil’s environmental historian

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น