การใช้พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า

แอ แบบลายเบญผล ซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือความปรารถนาที่ ไม่ได้เป็นเพียงอลูกของเราในแนวทางเดียวกับที่พวกเราแต่ละคน แพเลี้ยงอมา เป็นที่อยู่ในบ้านหลังใหญ่การใช้พลังงาน

สนามหญ้าขนาดใหญ่ ทาง เป็นที่เป็นไปด้วยคลยน และไม่มีใครสักคนในพวกเรารู้สึกเสียใจอย่าง ลางที่ยายออกมา (ถึงแม้ว่าในตอนนี้ลูกของเราทั้งสองคนอาศัยอยู่ใน 1. พ. พยับยนก็ยาม)

แต่ไม่มีสิ่งใดเลยเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่า ในแง่ของผลกระทบ ส่วนบุคคล การที่เคา อบครัวของผมย้ายจากเมืองไปอยู่ชนบทเป็นหายนะ เต้นนิเวศ

การใช้พลังงาน ของเราพุ่งขึ้นมาก รอยเท้าคาร์บอนของเรา ขยายตัวหลายเท่า จํานวนเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของที่นานๆ

จึงจะได้ใช้ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่ในบ้านใหม่ของเรา เสาค้นพบสิ่งธรรมดาสามัญสําหรับอดีตคนเมือง นั่นคือเมื่อคุณย้ายจาก เมืองไปอยู่ทนบท สิ่งที่คุณทําจริงๆ ก็คือการย้ายเข้าไป

Pattern, which results in a summary of the desire Is not just our children in the same way that each of us raises to live in a big house

The large lawn on the way is possible with And

no one of us feels sad like Omen that grandma came out (Although at this time, both of our children live in 1. May, Payayong also)

But nothing changed the fact that In terms of personal impact, my catastrophic move from the city to the

countryside was a disaster. Ecological dance (our energy usage

.has skyrocketed Our carbon footprint Multiplied Number of furniture Appliances and belongings

that last a long time so they can use more quickly to fill most of the space in our new home Pillar discovered ordinary things for the

former city people That is when you move from The city went to live with it What you really do Is to move in

(Although at this time, both of our children live in 1. May, Payayong also)

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จุดประสงค์ของประชากร

จุดประสงค์ของผมในการเชิดชูประโยชน์ที่ได้จาก ความหนาแน่นของประชากร ไม่ได้ต้องการจะโต้แย้งว่าผู้อยู่อาศัยในแมตฮัตตัน ฮ่องกง และใจกลางปารีส มีศิลธรรมเหนือกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใน เวอร์มอนต์หรือไวโอมิง หรือต้องการจะชี้แนะว่าทุกคนควรอยู่กันอย่าง เบียดเสียดและย้ายไปอยู่โตเกียว เพราะความหนาแน่นของประชากรก็มี ด้านลบหลายอย่างเหมือนกัน รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าการบีบอัดประชาชน และจุดหมายปลายทาง

ความหนาแน่นของประชากร

ของพวกเขาเข้าไว้ด้วยกันอย่างใกล้ชิด ทําให้ โรคติดต่อ สงคราม และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่สร้างหายนะให้กับหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น เมื่อต้นปี 2011 คงจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินน้อยกว่า นี้มาก

และถ้าหากผลกระทบใหญ่ไปเกิดกับบริเวณที่มีประชากรเบาบางกว่านี้ ผมเองไม่ใช่ว่าไม่ตระหนักถึงแง่มุมการใช้ชีวิตที่ไม่น่าพิสมัยหลายอย่างใน ใจกลางเมืองที่หนาแน่น อันรวมถึงเสียง กลิ่นเหม็น หมอกควัน ควันเสีย รถยนต์ อาชญากรรม อพาร์ตเมนต์เล็กจิ๋ว โรงเรียนแย่ๆ สนามเด็กเล่น ที่น่าหดหู การขาดแคลนพืชผัก และแรงบีบคั้นต่อ ความหนาแน่นของประชากร

My purpose in glorifying the benefits that come from thickness. Population density Didn’t want to argue that residents of Matt Hut, Hong Kong and the center of Paris

Having morals superior to the people who live in Vermont or Wyoming Or want to point out that everyone should live

like Scramble and move to Tokyo Because of the density of the population Many negative sides are the same. Including the fact that public compression And destinations

Their close contact, making communicable diseases, wars and natural disasters more effective The earthquake and tsunami that wreaked havoc in many parts of Japan in early 2011 would cause deaths and loss of assets much less than this.

And if a large impact occurs on a more sparse population I am not aware that many unfamiliar life styles in Dense city center Including the sound of bad smells, smog, bad smoke, cars, crime, tiny apartments, terrible schools, dripping playgrounds, lack of vegetables And the oppression of humanity

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จุดประสงค์ของผมในการเชิดชูประโยชน์

จุดประสงค์ของผมในการเชิดชูประโยชน์ที่ได้จากความหนา แน่นของประชากร ไม่ได้ต้องการจะโต้แย้งว่าผู้อยู่อาศัยในแมตฮัตตัน ฮ่องกง และใจกลางปารีส มีศิลธรรมเหนือกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใน เวอร์มอนต์หรือไวโอมิง หรือต้องการจะชี้แนะว่าทุกคนควรอยู่กันอย่าง เบียดเสียดและย้ายไปอยู่โตเกียว เพราะความหนาแน่นของประชากรก็มี ด้านลบหลายอย่างเหมือนกัน รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าการบีบอัดประชาชน

ฮ่องกง

และจุดหมายปลายทางของพวกเขาเข้าไว้ด้วยกันอย่างใกล้ชิด ทําให้ โรคติดต่อ สงคราม และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่สร้างหายนะให้กับหลายพื้นที่ ฮ่องกง ของญี่ปุ่น เมื่อต้นปี 2011

คงจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินน้อยกว่า นี้มาก ถ้าหากผลกระทบใหญ่ไปเกิดกับบริเวณที่มีประชากรเบาบางกว่านี้ ผมเองไม่ใช่ว่าไม่ตระหนักถึงแง่มุมการใช้ชีวิตที่ไม่น่าพิสมัยหลายอย่างใน ใจกลางเมืองที่หนาแน่น อันรวมถึงเสียง กลิ่นเหม็น หมอกควัน ควันเสีย รถยนต์ อาชญากรรม อพาร์ตเมนต์เล็กจิ๋ว โรงเรียนแย่ๆ สนามเด็กเล่น ที่น่าหดหู การขาดแคลนพืชผัก และแรงบีบคั้นต่อมนุษยชาติที่ดํารงอยู่

My purpose in glorifying the benefits that come from thickness. Population density Didn’t want to argue that residents of Matt Hut,

Hong Kong and the center of Paris Having a moral superiority than the people living in Vermont or Wyoming Or want to point out that everyone

.should live like Scramble and move to Tokyo Because of the density of the population Many negative sides are the same.

Including the fact that people’s compression And their destinations

together closely, making communicable diseases, wars and natural disasters more effective. The earthquake and tsunami that wreaked havoc

in many areas of Japan in early 2011 would result in deaths and loss of assets much less if a large impact would be on a sparsely populated area. I am not aware that many unfamiliar life styles in.

Dense city center Including the sound of bad smells, smog, bad smoke, cars, crime, tiny apartments, terrible schools dripping playgrounds, lack of vegetables And the oppression of humanity

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รวมทั้งจัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใหญ่โต

คอนเนตทิคัต โรดไอส์แลนด์ เดลาแวร์ นิวเจอร์ซีย์ แมริแลนด์ เวอร์จิเนีย และเวอร์มอนต์รวมกัน จากนั้นคุณก็ จะต้องหาสถานที่ให้ชาวนิวยอร์กซิตี้เหล่านี้อยู่อาศัย

รวมทั้งจัดหาสาธาร ณูปโภคพื้นฐานที่ใหญ่โตจํานวนมากให้กับย่านชานเมืองที่ขยายตัวออก ไป ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่อระบายน้ํา สายส่งไฟฟ้า ปั้มน้ํามัน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก โรงเรียน ที่จอดรถ

ในทางตรงกันข้าม ประชากรของรัฐอะแลสกาและมอนแทนารวม กันมีมากกว่าประชากรของ

โรดไอส์แลนด์
โรดไอส์แลนด์

แมนฮัตตันเพียงเล็กน้อย ทั้งที่ 2 รัฐนี้มีพื้นที่ คิดเป็น 1 ใน 5

ของพื้นที่ทั้งหมดในสหรัฐ ขณะที่รัฐไวโอมิงและนอร์ท ดาโคตา ซึ่งอยู่อันดับ 1 และ 4 ตามลําดับจากทั้งหมด 50 รัฐ ในแง่ของ การใช้พลังงานต่อหัวมากที่สุด มีจํานวนประชากรน้อยกว่าผู้อยู่อาศัย

ในเขตบรองซ์ของนิวยอร์กซิตี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเหล่านี้บ่งชีว่ามี ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาแบ่งแยกทางการเมือง ในแง่ของการ บัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและภูมิอากาศ กล่าวคือ 4 รัฐ

ที่บริโภคพลังงานสูงดังที่กล่าวไปแล้วมีวฒิสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ ถึง 8 คน ขณะที่เขตแมนฮัตตันและบรองซ์ของนิวยอร์กซิติซึ่งมีจํานวน ประชากรเท่ากันแต่สร้างรอยเท้าคาร์บอนเพียงเสี้ยวเดียวมีวุฒิสมาชิก เป็นตัวแทนน้อยกว่า 1 โรดไอส์แลนด์

Connecticut, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Maryland, Virginia, and Vermont together, then you’ll have to find places for these New York City residents.

Including public water supply A large amount of basic utilities for the extended suburbs such as roads, drains, electricity transmission lines, gas stations, hospitals, shopping centers, retail stores, schools, parking lots.

on the other hand The population of Alaska and Montana is included. Together is slightly more

than the population of Manhattan, although the two states have an area of ​​1 in 5 of the total area in the United

States While the state of Wyoming and North Dakota, which are ranked 1 and 4, respectively, out of a total of 50 states

in terms of energy consumption per capita the most. Has a smaller population than residents

In the Bronx area of ​​New York City Information about these populations indicates that there is The possibility of creating

political discrimination in the form of legislation to solve energy and climate problems, namely the 4 states

As mentioned above, there are up to 8 members representing the area, while the Manhattan and Bronx areas of New York City

which have The population is equal but creates only one carbon footprint. Represent less than 1

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ชาวเวอร์มอนต์โดยทั่วไปใช้น้ํามันเชื้อเพลิง

ชาวเวอร์มอนต์โดยทั่วไปใช้ น้ํามันเชื้อเพลิง 545 แกลลอน ต่อคนต่อปี มากกว่าค่าเฉลี่ยที่ชาวอเมริกันใช้เกือบ 100 แกลลอน และ ยังใช้มากกว่าชาวแมนฮัตตัน 6 เท่า

(ในจํานวน 50 รัฐ เวอร์มอนต์ได้ รับ น้ํามันเชื้อเพลิง อันดับสูงเป็นที่ 4 ในแง่ของการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงต่อคน ขณะที่รัฐ นิวยอร์กทั้งหมดใช้น้ํามันน้อยที่สุด สาเหตุก็เพราะนิวยอร์กซิตนั่นเอง)

การกระจายประชากรให้อยู่อย่างเบาบางกระจัดกระจายทั่วรัฐแบบเวอร์ มอนต์ อาจทําให้พวกชาวเวอร์มอนต์รู้สึกว่าเมืองเป็นสีเขียว และเป็

สีเขียวในสายตาของฟอร์บส์ด้วย แต่แท้จริงแล้วมันเ

น้ํามันเชื้อเพลิง

พิ่มการทําลายสิ่งลายนั้นยากต่อการตรวจพบแวดล้อม และขณะเดียวกันยังทําให้การทําลายนั้นยากต่อย และแก้ไข หนทางง่ายๆ ที่จะมองเห็นก็คือ

จินตนาการถึงนิวยอร์ก ที่ถูกรื้อและกระจายประชากร 8.4 ล้านคนของมันไปอยู่ทั่วเขตชนบท โดยให้มีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับรัฐเวอร์มอนต์ การจะทํา อย่างนั้นได้ คุณอาจต้องการพื้นที่อาศัยในระดับเท่ากับพื้นที่ของรัฐเมนนิวแฮมป์เชียร์ แมสซาชูเซตส์

Vermont residents generally use 545 gallons of fuel per person per year, more than the average American uses nearly 100 gallons and still use 6 times more than the people of Manhattan

(in the 50 states of Vermont. Ranked 4th in terms of fuel consumption per person while New York State uses the least oil. The reason is because New York City)

Spreading the population sparse throughout the Vermont state may make the Vermont people feel that the city is green and is.Green in the eyes of Forbes too But in fact it increases the destruction of destructive objects that are difficult to detect And at the same time also make the destruction difficult to sting and fix. The easy way to see is

Imagine New York Which has been dismantled and distributed to its 8.4 million people throughout rural areas To have a population

density equal to Vermont. To do that  you may want a living area at the level of Maine, New Hampshire Massachusetts

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แนวคิดดังเดิมเกี่ยวกับการอยู่อาศัย

แนวคิดดังเดิมเกี่ยวกับ การอยู่อาศัย

การอยู่อาศัย
การอยู่อาศัย

เหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วขัดแย้งกับแนวคิดดังเดิมเกี่ยวกับ การอยู่อาศัย ที่สร้างผลกระทบตํา ในปี 2007 นิตยสารฟอร์บส์ ได้ทําการประ เมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมใน 50 รัฐของสหรัฐ และเลือกให้เวอร์มอนต์ เป็นเมืองที่เขียวหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เป็นความจริงที่ ว่าเวอร์มอนต์อุดมด้วยต้นไม้ พื้นที่เกษตร การทําปุ๋ยหมัก

และพลเมืองที่ เตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่มีทางด่วนที่หนาแน่น หรือเมืองขนาดใหญ่ และสกปรก (ประชากรของเบอร์ลิงตันซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเวอร์ มอนต์มีไม่ถึง 40,000 คน) เวอร์มอนต์ยังได้รับอันดับสูงในเกือบทุกด้าน ซึ่งฟอร์บส์ใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ อย่างเช่นสัดส่วนของอาคารที่ ได้ใบรับรอง LEED และการลงมือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริม ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่การวิเคราะห์ของฟอร์บส์เป็นความเข้าใจผิด เพราะที่จริงแล้ว เวอร์มอนต์เป็นตัวอย่างที่แย่ด้านสิ่งแวดล้อม ในหลายหมวดที่มีความ สําคัญที่สุด เวอร์มอนต์ได้รับอันดับต่ํา มันไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ สําคัญ (นอกจากเส้นทางรถบัสโรงเรียน) และเป็นเพราะประชากรของ เวอร์มอนต์อยู่กันกระจัดกระจาย มันจึงเป็นหนึ่งในรัฐที่พึ่งพารถยนต์มาก ที่สุดในสหรัฐ

The aforementioned reason conflicts with the previous concept of existence. In 2007, Forbes magazine evaluated environmental data in all 50 US states and chose Vermont. Is the greenest or most environmentally friendly city Is true that That Vermont is rich in trees, farmland, composting

And citizens who Environmental issues No heavy expressway Or a large and dirty city (the population of Burlington, which is the largest city in the state of Verlag Less than 40,000 people). Vermont also ranked high in almost every area. Which Forbes uses as a basis for analysis Such as the proportion of LEED certified buildings and the implementation of public policies that promote To use energy efficiently

But Forbes’s analysis is a misunderstanding. Because actually Vermont is a poor environmental example. In many of the most important categories, Vermont ranks low. It does not have an important public transport system (aside from school bus routes) and because of the population of Vermont scattered It is therefore one of the states that rely heavily on cars. The most in the United States

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

ความหนาแน่นของประชากรอย่างชาญฉลาด

การเพิ่มความหนาแน่นของ ประชากร อย่างชาญฉลาด ช่วยย่น ระยะห่างระหว่างประชาชนด้วยกัน และระหว่างประชาชนกับจุดหมาย ปลายทางของพวกเขา ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการลดผลกระทบด้านลบ หลายอย่างต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประชากรที่ร่ํารวยและมีการเคลื่อนไหว อยู่ตลอด ทั่วโลกนั้นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งใช้พลังงานน้อยที่สุดและ ทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเป็นเมืองแบบเดียวกับนิวยอร์ก กล่าวคือ

ประชากร
ประชากร

ประชากร มีพื้นที่พักอาศัยมีขนาดเล็ก การใช้อาคารที่พักอาศัยและพาณิชย์มีลักษณะ กระจาย การใช้รถยนต์ต่อหัวของประชากรมาก สถานที่อย่างฮ่องกง โตเกียว และบริเวณเก่าแก่ของเมืองหลวงในยุโรป (ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญจากการที่มีการก่อสร้างก่อนจะมีการสร้าง รถยนต์) ฮ่องกงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมังดังที่สุด

โลก แต่ทว่าผู้อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยใช้พลังงานประมาณ 1 ใน 3 ที่ชาว สกันโดยเฉลี่ยใช้ นั้นเป็นเพราะการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นอย่างชาญฉลาด

The smart population density helps to shorten the distance between people. And between people and destinations Their destination Which is the key to reducing negative effects In many wealthy and active populations around the world, a thriving community that uses the least energy and The least damage to the environment is like a city in New York.

The living area is small. The use of residential and commercial buildings is characterized by the widespread use of cars per capita of the population. Places like Hong Kong, Tokyo and the ancient capital cities of Europe. (Which has the advantage of (Hong Kong) is one of the most densely populated and most populous places in the world.

The world, but the average resident uses about 1 in 3 energy that the average citizen uses That is because of intensively dense living.

Can truly impact the environment Because of the ownership rate Private cars in New York have decreased a lot. Resulting in the efficient public transportation system restricting energy use in all categories And forced the residents in

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

การใช้พลังงานน้ำ

เมืองนี้ส่วนใหญ่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบที่พัก มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก การอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมากยัง โอกาสในการบริโภค การใช้พลังงานน้ำ และผลิตขยะส่วนบุคคลอย่างมาก ชาวนิวยอร์ก สนามหญ้าของตัวเอง ไม่มีระบบเครื่องฉีดน้ําต้นไม้ (สปริงเกลอง ว่ายน้ํา หรือห้องหลายๆ ห้องที่นานๆ พวกเขาจะย่างเท้าเข้าไป และเง. เพราะพื้นที่ในการอยู่อาศัยคับแคบและราคาแพง พวกเขาจึงไม่สะสม เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

การใช้พลังงานน้ำ
การใช้พลังงานน้ำ

การใช้พลังงานน้ำ มากไว้จํานวนมาก ผู้ไปเยือน นิวยอร์ก (และชาวนิวยอร์กเอง) มักจะบ่นเกี่ยวกับเรื่องขยะบนท้องถนน แต่ชาวนิวยอร์กแต่ละคนสร้างขยะแข็งในปริมาณที่น้อยกว่าชาวอเมริกัน ส่วนอื่นๆ การที่มีห้องให้ซื้อหาได้น้อย พวกเขาจึงซื้อสิ่งต่างๆ น้อยตาม ไปด้วย ดังนั้นก็ทิ้งขยะน้อย (ในชานเมืองทุกวันนี้ โรงรถไม่ได้มีไว้จอดรถ

เท่านั้น แต่ยังใช้เป็นที่เก็บสิ่งของส่วนเกินด้วย รวมทั้งอุปกรณ์สําหรับการ พักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ได้ใช้ และเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งของคนที่แทบจะไม่ ทําอะไรบนสนามหญ้าของพวกเขา นอกจากใช้มันออกกําลังกายหรือมอง คนอื่นออกกําลังกาย) ชาวนิวยอร์กยังใช้น้ําน้อยกว่าคนอเมริกันที่อื่นๆ เพราะพวกเขาไม่มีสนามหญ้า ไม่มีสระว่ายน้ํา จึงมีโอกาสน้อยที่จะใช้น้ํา

Most of the city stays in apartments. Which is one of the forms of accommodation The most powerful in the world Living very intensively yet Consumption opportunities Water power consumption And produces a lot of personal waste. New Yorkers own lawns There are no sprinkler systems (spring swimming pools or many rooms where they will walk and walk because of the tight and expensive living space. They therefore do not accumulate. Household electrical appliances

Water power consumption A lot of visitors to New York (and New Yorkers) often complain about rubbish on the streets. But each New Yorker produces less solid waste than the rest of the Americans. There is little room to buy. So they buy a few things, too, so throw away less garbage. (In the suburbs today The garage does not have a parking space.

But also used as storage for excess items Including equipment for Unused recreation And hardly any outdoor furniture for people Do anything on their lawn Aside from using it for exercise or looking New Yorkers still use less water than Americans elsewhere. Because they don’t have lawns No swimming pool Therefore it is less likely to use water

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

เหตุผลในระดับ รากฐาน ที่ทําให้นิวยอร์กเป็นผู้นําในทุกด้าน

เหตุผลในระดับ รากฐาน ที่ทําให้นิวยอร์กเป็นผู้นําในทุกด้าน เป็น บางสิ่งที่ทําให้เมืองดูเหมือนเป็นฝันร้ายของระบบนิเวศสําหรับคนอเมริกัน ส่วนใหญ่ก็คือ การที่มันมีขนาดเล็กสุดขีดจนถึงขณะนี้นิวยอร์กเป็นเมือง ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของสหรัฐ

รากฐาน
รากฐาน

รากฐาน ในพื้นที่ 1 ตารางไมล์มีประชากร อาศัยอยู่มากกว่า 27,000 คน แมนฮัตตัน (ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในจํานวน 5 เขตของนิวยอร์กซิตี) ยิ่งมีประชากรหนาแน่นกว่า โดย 1 ตารางไมล์ม ผู้อาศัยอยู่ถึง 67,000 คน หรือมากกว่าความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย ของประเทศโดยรวม 800 เท่า

การบีบอัดให้คนมาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่าง แออัดอาจไม่ทําให้เมืองดูเป็นสีเขียว แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ของพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ต้นไม้ที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และกองปุ๋ย หมักที่สวนหลังบ้านของพวกเขาจะอยู่ที่ใด แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ช่วยลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง เพราะอัตราการเป็นเจ้าของ รถยนต์ส่วนตัวในนิวยอร์กลดลงมาก ทําให้ระบบขนส่งสาธารณะมีประ สิทธิภาพ จํากัดการใช้พลังงานทุกหมวดหมู่ และบังคับให้ผู้อยู่อาศัยใน

The underlying reason that made New York a leader in all aspects is something that makes the city seem like an ecological nightmare for Americans. Mostly is Its being extremely small. Until now, New York is a city. The most densely populated United States

In an area of ​​1 square mile, populated More than 27,000 people live in Manhattan (which is the smallest of the 5 districts of New York City). The more densely populated, with 1 square mile, 67,000 people or more, the average population density. Of the country as a whole 800 times

Compression, so people come to live together like Crowded may not make the city look green Where will their solar (solar) panels be? Where will trees absorb carbon dioxide and compost heaps in their backyard? But even then it helps reduce

Can truly impact the environment Because of the ownership rate Private cars in New York have decreased a lot. Resulting in the efficient public transportation system restricting energy use in all categories And forced the residents in

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น

การลดจำนวนรถยนต์ ลดมลพิษ

เปอร์เซ็นต์ไม่มี รถยนต์

เปอร์เซ็นต์ไม่มี รถยนต์
เปอร์เซ็นต์ไม่มี รถยนต์

เดิน จะพบว่าพวกเขามักเคลื่อนที่ระหว่างยานพาหนะและอาคารหรือ 1 เก็พยายามจะลดน้ําหนัก) สหรัฐในทุกวันนี้พึ่งพารถยนต์มากเสียจน4ครัวเรือนเป็นเจ้าของรถยนต์มากกว่า 2 คันโดยเฉลี่ย และมีครัวเรือนมากกว่า1ใน3ที่ครอบครองรถยนต์ถึง3 คัน(ในรัฐเซาท์ดาโคตา ครัว เรือนเกือบ 13 เปอร์เซ็นต์เป็นเจ้าของรถยนต์5คัน หรือมากกว่า)

ขณะ ที่นิวยอร์กซิตี้มีสภาพตรงกันข้าม เพราะครัวเรือน 54 เปอร์เซ็นต์ไม่มี รถยนต์ ส่วนตัวแม้แต่คันเดียว ในแมนฮัตตัน (เขตที่มีประชากรหนาแน่น ที่สุดของนิวยอร์กซิตี) ครัวเรือน 77 เปอร์เซ็นต์ไม่มีรถยนต์ และครอบ ครัวที่มีรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่ขับหรือใช้มันในรูปแบบเดียวกับคนอเมริกัน อื่นๆ

(ส่วนใหญ่แล้วคนแมนฮัตตันใช้รถเพื่อขับออกนอกแมนฮัตตัน ผู้อยู่ อาศัยในย่านควีนส์ บรูคลิน และบรองซ์ส่วนใหญ่แล้วใช้รถยนต์ส่วนตัว ในช่วงสุดสัปดาห์ ผู้อยู่อาศัยในเกาะสเตเด็นใช้รถยนต์ส่วนตัวค่อนข้าง จะเหมือนคนอเมริกันชานเมืองโดยเฉลี่ย ถึงแม้จะไม่มากเท่าก็ตาม)

Walk to find that they tend to move between vehicles and buildings, or 1. try to reduce weight). The United States today is so dependent on cars that 4 households own more than 2 cars on average and more

than 1 in 3 households occupy. 3 cars (in South Dakota, nearly 13 percent own 5 or more cars) while New York City has the opposite condition Because 54 percent of households do not have Even one

private car in Manhattan (a densely populated area 77 percent of households do not have cars and a family of cars that most of them do not drive or use in the same way as other Americans

(mostly Manhattan people use cars to drive outside of Man. Most Hutton residents in QueensBrooklyn and the Bronx use private cars. On the weekend Residents of the Stenden Islands use quite private cars. Will be like the average American suburb Although not as much)

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น