รวมทั้งจัดหาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใหญ่โต

คอนเนตทิคัต โรดไอส์แลนด์ เดลาแวร์ นิวเจอร์ซีย์ แมริแลนด์ เวอร์จิเนีย และเวอร์มอนต์รวมกัน จากนั้นคุณก็ จะต้องหาสถานที่ให้ชาวนิวยอร์กซิตี้เหล่านี้อยู่อาศัย

รวมทั้งจัดหาสาธาร ณูปโภคพื้นฐานที่ใหญ่โตจํานวนมากให้กับย่านชานเมืองที่ขยายตัวออก ไป ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่อระบายน้ํา สายส่งไฟฟ้า ปั้มน้ํามัน โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก โรงเรียน ที่จอดรถ

ในทางตรงกันข้าม ประชากรของรัฐอะแลสกาและมอนแทนารวม กันมีมากกว่าประชากรของ

โรดไอส์แลนด์
โรดไอส์แลนด์

แมนฮัตตันเพียงเล็กน้อย ทั้งที่ 2 รัฐนี้มีพื้นที่ คิดเป็น 1 ใน 5

ของพื้นที่ทั้งหมดในสหรัฐ ขณะที่รัฐไวโอมิงและนอร์ท ดาโคตา ซึ่งอยู่อันดับ 1 และ 4 ตามลําดับจากทั้งหมด 50 รัฐ ในแง่ของ การใช้พลังงานต่อหัวมากที่สุด มีจํานวนประชากรน้อยกว่าผู้อยู่อาศัย

ในเขตบรองซ์ของนิวยอร์กซิตี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเหล่านี้บ่งชีว่ามี ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาแบ่งแยกทางการเมือง ในแง่ของการ บัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและภูมิอากาศ กล่าวคือ 4 รัฐ

ที่บริโภคพลังงานสูงดังที่กล่าวไปแล้วมีวฒิสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ ถึง 8 คน ขณะที่เขตแมนฮัตตันและบรองซ์ของนิวยอร์กซิติซึ่งมีจํานวน ประชากรเท่ากันแต่สร้างรอยเท้าคาร์บอนเพียงเสี้ยวเดียวมีวุฒิสมาชิก เป็นตัวแทนน้อยกว่า 1 โรดไอส์แลนด์

Connecticut, Rhode Island, Delaware, New Jersey, Maryland, Virginia, and Vermont together, then you’ll have to find places for these New York City residents.

Including public water supply A large amount of basic utilities for the extended suburbs such as roads, drains, electricity transmission lines, gas stations, hospitals, shopping centers, retail stores, schools, parking lots.

on the other hand The population of Alaska and Montana is included. Together is slightly more

than the population of Manhattan, although the two states have an area of ​​1 in 5 of the total area in the United

States While the state of Wyoming and North Dakota, which are ranked 1 and 4, respectively, out of a total of 50 states

in terms of energy consumption per capita the most. Has a smaller population than residents

In the Bronx area of ​​New York City Information about these populations indicates that there is The possibility of creating

political discrimination in the form of legislation to solve energy and climate problems, namely the 4 states

As mentioned above, there are up to 8 members representing the area, while the Manhattan and Bronx areas of New York City

which have The population is equal but creates only one carbon footprint. Represent less than 1

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่